European Media Partner

Waarom sparen we nog (in Nederland)?

In Nederland is de rente de afgelopen jaren constant gedaald. De kleine spaarder heeft bij het gros van de banken al nul procent rente en ook de vermogende klanten moeten betalen om te sparen door een negatieve rente. Een ontwikkeling die deels komt door de Europese Centrale Bank. Toch meldt De Nederlandsche Bank, op haar website, dat het saldo van de spaarrekeningen van de Nederlandse huishoudens met 12,6 miljoen euro naar een totaal van 368 miljard euro is gestegen, een groei dus van 3,5%. 

Een trend die ook onder andere te zien is in Duitsland. Beide economieën, van Nederland en Duitsland, zijn relatief oud en gevestigd en door de vergrijzing is er ontzettend veel spaargeld. Nederlanders houden van oudsher van sparen. Daar zijn we mee opgegroeid en dat zit in onze cultuur. Maar waarom zou je geld opzij zetten terwijl je daarmee, door een lage of zelfs negatieve rente, eigenlijk geld misloopt? Veiligheid en zekerheid zijn belangrijk omtrent ons geld. Bij sparen weet je waar je aan toe bent en waar je geld staat. De Nederlandsche Bank refereert hieraan als het ‘voorzorg-motief’, oftewel huishoudens gaan sparen uit onzekerheid over de economie en de eigen financiën. Daarnaast wordt er, zoals de directeur van ING Ralph Hamers al opmerkte in augustus 2019, juist door de lage rentes meer gespaard, bijvoorbeeld om bepaalde spaardoelen te behalen. Het zijn dan ook vooral de jonge huishoudens die maandelijks veel geld opzij zetten, volgens de website van EY. Dit doen ze voornamelijk voor grote aankopen, hun woning en de studie van de kinderen. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles