European Media Partner

Vooruit met de bedoeling!

Zorgdossiers kunnen helpen de zorg naar een hoger niveau te tillen, door niet enkel te kijken naar ziekte, maar juist naar de mens. 

Wat mankeert u?

Het denken en handelen vanuit doelgroepen, ziektebeelden en zorgproblemen is dominant in de (ouderen)zorg. Mensen hebben dementie, een verstandelijke of lichamelijke beperking of bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening. Het accent ligt op ziekte met als resultaat een zorgplan met zorgproblemen, smart geformuleerde doelen en acties waarvoor (altijd) professionals nodig zijn. Echter, deze ziens- en werkwijze draagt niet bij aan de gewenste transitie in de zorg maar houdt de problemen juist in stand, zo zeggen de zorgprofessionals. 


Wat waardeert u?

Zorgorganisaties hebben de mens met zijn behoeften en wensen centraal staan in hun missie en visie. Er is aandacht voor het leefplezier van de mensen die bij hen wonen en naasten worden betrokken bij de invulling ervan. Het kwaliteitskader Verpleeghuis stelt dat ‘de cliënt als mens altijd het vertrekpunt is, iemand met een zorgbehoefte is vooral iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst, eigen doelen, eigen context en eigen naasten’. Mensen willen het liefst hun leven voortzetten zoals zij dat gewend zijn en wensen. Hiervoor heb je informatie nodig die in de traditionele zorgdossiers niet beschikbaar is: uit niets blijkt wie iemand is of wat belangrijk voor hem is.


De basis op orde

Dat moet en kan echt anders, zeggen de zorgprofessionals. Met slimme softwareoplossingen kunnen organisaties ondersteund worden bij het aantoonbaar realiseren van hun missie en visie. Belangrijk is dat zorgdossiers eenvoudig zijn in taal en gebruik. Dan kan de cliënt of zijn vertegenwoordiger zelf invullen wat belangrijk voor hem is en wat hij wenst of gewend is. De methodiek ondersteunt het gesprek met elkaar om daar samen afspraken over te maken. Door processen anders in te richten en te organiseren en dat slim te informatiseren dragen softwareleveranciers samen met de gebruikers bij aan een andere manier van werken en een andere cultuur in de zorg. 

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles