European Media Partner

Voorspellend onderhoud wordt bouwsteen duurzaamheid

Carrier slaat nieuwe wegen in. De leverancier van klimaatsystemen wil onderhoud op basis van big data voorspellen. 

“Wij leveren straks niet langer HVAC machines maar zorgen voor een comfortabel klimaat waarbij de machine ons eigendom blijft.”

Carrier is een van oorspong Amerikaans bedrijf dat ruim een eeuw geleden de eerste airco voor een drukkerij in Brooklyn (New York) op de markt bracht. Sindsdien heeft de onderneming een scala aan HVAC (heating, ventilation, air conditioning) systemen voor de bouw geïntroduceerd. Carrier biedt slimme oplossingen voor het binnenklimaat in utiliteitsbouw, de industrie en huizen aan. Bijna de helft van al het energieverbruik voor onze gebouwen gaat immers in HVAC systemen zitten.


Een van die klimaatoplossingen is voorspellend onderhoud. Harold Letteboer, manager Service Sales Nederland, licht desgevraagd toe. “Carrier staat op het punt om van leverancier van producten in een leverancier van diensten voor die producten te veranderen”, zegt hij. “Waar we naar toe willen, is voorspellend onderhoud op basis van trends in onze installaties.”


Volgens de salesmanager staat voorspellend beheren in scherp contrast met reactief monitoren en onderhoud. “Normaliter komen gebouwbeheerders pas in actie bij defecten of storingen”, vervolgt hij. “Traditionele reparatie – dus achteraf - leidt echter tot hoge kosten, tijdelijke uitval van dure productieprocessen en een kortere levensduur van de machines. Door continu data over de machine uit te lezen, wordt verspilling voorkomen. In de nieuwe situatie krijgt de beheerder van tevoren een melding om de machine aan te passen, af te schakelen of bijvoorbeeld de condensors schoon te maken. Dat zorgt voor minder werk, meer comfort en betere materialen.”


Lange termijncontracten op basis van voorspellende data vergen echter wel de nodige inspanning van de betrokken partijen, weet Letteboer. Niet altijd komen de baten immers terecht bij degenen die de kosten hebben gemaakt. Samenwerking is cruciaal om tot optimale oplossingen te komen. “Neem nu eens een kantoorgebouw voor honderden werknemers en klanten dat met één grote machine op pieklast is uitgelegd”, geeft hij als voorbeeld. “’s Morgens en ’s avonds, wanneer veel minder mensen zich in het gebouw bevinden, hoeft die niet op vol vermogen te draaien. Dan is het efficiënter om bijvoorbeeld drie kleinere seriegeschakelde machines op te stellen. Dat zorgt niet alleen voor minder totaal energieverbruik maar ook dat het machinepark minder snel slijt.”


Volgens Letteboer hebben autodealers zulke constructies al eerder begrepen: zij verkopen mobiliteit als klanten daar om vragen, terwijl de auto eigendom van de dealer blijft. Iets soortgelijks wil Carrier ook met klimaatbeheersingsystemen doen. “Als een machine bij ons in eigendom blijft, kan die na vijf jaar bijvoorbeeld naar een andere klant”, licht de salesmanager toe. “We leveren dan niet de machines maar zijn verantwoordelijk voor een comfortabel binnenklimaat van de klant en kunnen machines beter onderhouden.”


Dergelijke nieuwe services en diensten zijn tevens een opmaat tot het toepassen van een materialenpaspoort waarmee Carrier al enige tijd bezig is. “Voor alle courante modellen hebben we sinds begin dit jaar ook een materialenpaspoort. Daarin staat omschreven uit welke materialen de machine is samengesteld. Zo kunnen we onderdelen uit de ene machine gebruiken in een andere. Circulariteit bespaart niet alleen op kosten maar zorgt er eveneens voor dat de levensduur van een machine wordt verlengd.” 

De waarde van voorspellend onderhoud en een materialenpaspoort is moeilijk te bepalen. “Wij zijn bereid om de nek uit te steken maar hebben betrokken bouwpartijen en klanten wel nodig. Aan het eind van de levensduur van de machines willen we alle betrokkenen van onze nieuwe constructies laten profiteren”, besluit Letteboer.

Feit

- voor hun 14 R&D eenheden verspreid over de wereld trekt Carrier jaarlijks maar liefst $400 miljoen uit

- Carrier wil binnen de Benelux in 2020 18% minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2011

- Carrier is aangesloten bij de Dutch Heat Pump Association (DHPA), de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen

Delen

Journalist

Tseard Zoethout

Related articles