European Media Partner

Voorkom verzuim preventief en breng je HR-afdeling naar een hoger niveau!

Iedere werknemer heeft te maken met een balans of disbalans tussen stressoren en  hulpbronnen. Zodra er bij een werknemer een disbalans ontstaat tussen de stressoren en hulpbronnen kan dit grote gevolgen hebben voor de werkbeleving met eventueel verzuim tot gevolg. Het herstellen van deze balans is voor zowel werknemers als werkgevers van belang om langdurig verzuim te voorkomen. Organisaties kunnen zo vele kosten besparen. Echter blijft het voor HR-afdelingen een uitdaging om te achterhalen wat de structurele oorzaken achter het verzuim zijn om de balans te herstellen.

“Zodra er een disbalans optreedt in bijvoorbeeld de werkcultuur of in iemands privéleven en deze significant aanhoudt kan er verzuim optreden”, vertelt Daniel Krikke, oprichter van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit. Met het in kaart brengen van zowel de welzijnsvitaliteit als organisatievitaliteit via software gebaseerd op data, krijg je een volledige meting. Zo kun je precies zien waar de disbalans zich bevindt en daardoor kun je gericht de oorzaak aanpakken.”


Met software wordt er een balans of disbalans getoetst via 150 kenmerken waardoor de koppeling tussen de oorzaak en de invloed daarvan op de werkbeleving gemaakt kan worden, gaat Krikke verder. “Organisaties worstelen soms al jaren met een hoog verzuim. Door de vinger op de zere plek te leggen en de daadwerkelijke oorzaak achter het verzuim te achterhalen kun je het verzuim in plaats van curatief aan te pakken, preventief voorkomen. Zo zorg je voor vitale en krachtige werknemers, vitalere organisaties en breng je de HR-afdeling naar een hoger niveau.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles