European Media Partner

Voor scholen is goede ventilatie essentieel

Door de coronacrisis is ventilatie ineens een hot topic geworden. Zeker op scholen staat een gezond binnenklimaat nu hoog op de agenda.

“Juist voor scholen is het heel belangrijk dat hier nu aandacht voor is”, vertelt Wouter Wijma, voorzitter van Binnenklimaat Nederland. “Scholen zijn toch vaak gevestigd in oude gebouwen die vaak niet echt met de tijd meegegaan zijn wanneer het op onderhoud aankomt. Veel scholen zijn daarom slecht geventileerd. We weten zeker dat elf procent van de scholen niet voldoet aan de richtlijnen voor ventilatie die in het bouwbesluit staan, en 51 procent van de scholen zijn nog niet gemonitord. Waarschijnlijk zijn er dus nog veel meer scholen die niet aan de eisen voldoen.”


Wouter Wijma, Voorzitter van Binnenklimaat Nederland


En dat terwijl goede ventilatie juist op scholen van groot belang is. “In 2008 bracht TNO al een onderzoek uit waaruit bleek dat leerlingen 25 procent beter presteren wanneer het lokaal goed geventileerd is”, stelt Wijma. “Als je goed ventileert blijft de CO2 in klaslokalen namelijk onder de 950 ppm (parts per million, red.) en dat is beter voor de concentratie en je neemt meer lesstof op. Door de coronacrisis weten we nu ook dat goede ventilatie de verspreiding van virussen tegengaat en een mooie bijkomstigheid van ventilatie is dan ook dat het ziekteverzuim bij leerlingen en leraren drastisch naar beneden gaat als er goed geventileerd wordt.”


We moeten onze scholen dus beter ventileren, maar ons rest de vraag hoe we dat dan precies gaan doen. “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hier net een belangrijk stuk over uitgebracht waarin ze nadrukkelijk naar voren brengen dat ze meer willen ventileren, maar wel op een duurzame manier. Dat betekent dus dat het niet genoeg is om een raam open te zetten. Als je koude lucht binnenhaalt moet je dat gestuurd doen en alleen op momenten dat dat echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld met luchtbehandelingskasten en decentrale ventilatie units.”


De grootste uitdaging is dat dit goed moet gebeuren. “We moeten nu geen half werk gaan leveren”, vertelt Wijma. “Het is heel goed als je 400 kuub schone lucht binnenhaalt om aan het bouwbesluit te voldoen, maar dat betekent nog niet dat je dan ook het CO2-niveau in het klaslokaal adequaat omlaaggebracht hebt. Om een virus als COVID-19 buiten de deur te houden is er minstens 30 kuub schone lucht per persoon nodig, en het liefst nog meer. De 400 kuub is dan veel te weinig voor normale klassen van 25 tot 30 leerlingen. Ook moet je er rekening mee houden dat die lucht niet altijd even schoon is. Bij een school langs een snelweg kan je niet zomaar een raam openzetten om te ventileren. Daar moeten echt ventilatiesystemen met speciale filters ingezet worden om fijnstof buiten de deur te houden.”


Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Scholen die technische aanpassingen aan hun ventilatiesysteem willen doen kunnen hierop een beroep. Wel moet die verduurzaming dan op een duurzame manier gerealiseerd worden.


Belangrijk is volgens Wijma dat de hele bouw hierbij gaat samenwerken. “De branche wil graag helpen waar de nood het hoogst is, en dat is bij scholen zeker het geval. Maar om dat goed te doen moeten adviseurs, aannemers, fabrikanten en toeleveranciers samenwerken om processen te versnellen en te verbeteren. We hebben al goede oplossingen om een gezond binnenklimaat te creëren, laten we die nu ook uitrollen.” 

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles