European Media Partner

Voor groen transport moet iedereen meewerken

Het klimaat verandert doordat het op aarde steeds warmer wordt. De mens is daar grotendeels verantwoordelijk voor, door ons gebruik van transport en de alsmaar toenemende welvarendheid. De economie en de logistieke sector moet haar vloot verduurzamen om de uitstoot te verminderen en uiteindelijk te kunnen elimineren.  

“De logistiek maakt gebruik van de mogelijkheden en innovaties, die door de Duitse en Nederlandse overheid worden gestimuleerd, om verduurzaming te realiseren”, vertelt de directie van Verhagen Transport. “Om zo uiteindelijk kosten te besparen ook voor de consument, want als wij voor onze verduurzaming als gevolg duurdere producten gaan verkopen zullen de consumenten de producten niet meer kopen.” Met elkaar samenwerken en innoveren zal leiden tot een duurzame logistieke sector. “Zo zijn wij verschillende samenwerkingen aangegaan om een nieuwe lange auto te ontwikkelen met een maximale beladingsgraad volgens zowel de Duitse als Nederlandse wet- en regelgeving. Met deze groene lange auto besparen we 35 procent CO2 en 53 procent fijnstof uitstoot (pm10/nox).” 


Er wordt met deze nieuwe lange auto enkel op methaan LNG (Liquefied/Liquid Natural Gas) gereden, gaat de directie van Verhagen Transport verder. “Dit geeft meteen al een CO2 besparing. Daarnaast zijn de voertuigen ook een stuk stiller in vergelijking met diesel trucks en voldoen zij aan de PIEK norm wat minder geluidsoverlast veroorzaakt. Bovendien kan er op den duur ook nog worden opgeschaald van fossiel methaan (LNG) naar BIO LNG. Hierdoor kan er een CO2 besparing worden gerealiseerd van wel 99 procent. En van fossiel naar BIO LNG kan elke blend worden gemaakt. Bijvoorbeeld 20 procent BIO LNG kan worden gemengd met fossiele LNG zonder dat daar aanpassingen voor nodig zijn aan het voertuig of de infrastructuur.”


Een heleboel dingen moeten anders worden georganiseerd voor een duurzamer transport en de coronacrisis heeft dat er niet gemakkelijker op gemaakt. Toch is juist nu innoveren en verduurzamen zonder kostenverhoging noodzakelijk. “Deze situatie biedt ook kansen. Zo hebben wij nog eens in 15 auto’s geïnvesteerd om de vergroening in de logistiek door te zetten, omdat er geen kostenverhoging bij komt kijken. Je investeert één keer en binnen vijf jaar heb je de investering er al uit, waar de wagens minimaal tien jaar mee gaan. Iedereen moet de vergroening van de logistieke sector als prioriteit zien en daarvoor met elkaar samenwerken. En ondernemers moeten inzien dat dit niet betekent dat dit het bedrijf of de klant meer gaat kosten, in tegendeel.” 


Het voordeel van de coronacrisis is dat de sector middels innovatie weer vooruitgaat, besluit de directie Verhagen Transport. “Iedereen wil zich onderscheiden en hoe kunnen we dat beter doen dan door te zorgen voor groen transport? Ook de consument reageert hierop, want het product wordt niet duurder, dus waarom niet kiezen voor een duurzame leverancier? Het is een en-en-en situatie. Hiermee bedoelen wij dat door te innoveren, we meer gaan samenwerken, het milieu ontlasten en de consument laten zien dat groener niet per se duurder betekent. De energietransitie geldt voor iedereen, ook de logistieke sector, die daaraan kan bijdragen met haar innovaties en ontwikkelingen, mede mogelijk gemaakt door Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles