European Media Partner

Visser & Smit Hanab helpt de industrie aan duurzame energie

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, was eigenlijk altijd een klassiek aannemersbedrijf. Tot er drie à vier jaar geleden een bewuste keuze werd gemaakt voor verduurzaming van de geleverde energie. Nu draagt Visser & Smit Hanab dagelijks bij aan een duurzamere samenleving door samen met haar klanten de energietransitie te realiseren.

“We zagen steeds meer aandacht voor duurzaamheid ontstaan”, vertelt Dethlef Pieters, Directeur bij Visser & Smit Hanab. “Steeds meer woonwijken gingen van het gas af en ook de industrie zal gaan elektrificeren en meer gebruik gaan maken van waterstof.  Die energietransitie levert allerlei interessante uitdagingen op. Als Visser & Smit Hanab kunnen wij helpen onze klanten te ontzorgen in dit proces.”


Business Units

Dat doet Visser & Smit Hanab binnen drie grote business units: distributie en warmtenetwerken, leidingen, industrie en Volker Energy Solutions. “Onze mensen ontwikkelen, bouwen en onderhouden technologisch hoogstaande en duurzame verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en chemie. Voor onze distributienetwerken moet je dan bijvoorbeeld denken aan een verschuiving van het klassieke gasnetwerk naar een netwerk voor de distributie van elektriciteit en waterstof. De autobranche is ook aan het veranderen op die manier zijn we in samenwerking met Engie de gemeente Rotterdam aan het voorzien van elektrische laadpalen. Volker Energy Solutions werkt nauw samen met Tennet om de energietransitie te realiseren. Dat is een enorme klus en momenteel zijn we samen met Tennet aan het kijken hoe we die trajecten kunnen versnellen.”


Ook heeft Visser & Smit Hanab een grote focus op de verduurzaming van de industrie. “Ook daar is de energietransitie de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda komen te staan”, vertelt Pieters. “Alle bedrijven, ook de grote reuzen in de industrie die zeer bepalend zijn voor onze economie, moeten zich gaan inzetten voor verduurzaming. Ook hen helpen we met omvangrijke nieuwbouwtrajecten, uitbreidingen van bestaande installaties, aansluitingen op een bestaand leidingennet of het modificeren van installaties. We hebben ruime ervaring, kennis en kunde in bovengrondse piping en het vernieuwen van buizenstelsels op een duurzame manier.”


Stikstofproblematiek

Door corona zijn we het misschien een beetje uit het oog verloren, maar de bouwsector kampte met een flink stikstof probleem, vertelt Pieters. Ook daar heeft Visser & Smit Hanab iets op bedacht. “De uitstoot van stikstof moest flink verminderen, maar daarvoor konden we natuurlijk niet simpelweg de hele bouw stilleggen. We hebben daarom het NoNOx filter ontwikkeld, waarmee we in de realisatiefase van projecten tot wel 99% van de stikstofuitstoot konden reduceren. Hierdoor wordt er niet alleen gewerkt aan duurzame oplossingen voor de klanten van Visser & Smit Hanab, maar laten we zien dat we ook binnen de muren werken aan verduurzaming.”


Verduurzaming is namelijk altijd een tweetrapsraket. “We kunnen natuurlijk allerlei prachtige initiatieven realiseren voor de industrie, maar als we zelf niet verduurzamen dan slaan we toch de plank mis. We zijn daarom ook binnen onze muren hard bezig met verduurzaming. Zo rijdt een deel van ons wagenpark nu al elektrisch en gaan we steeds meer over rijden op waterstof. En we zorgen ook dat ons materieel steeds minder CO2 en stikstof uitstoot. Als modern bedrijf kan je simpelweg niet meer anders.”


Kennis en samenwerking

Om dit alles te kunnen realiseren zet Visser & Smit Hanab sterk in op scholing en samenwerking. “De energietransitie vroeg ook om een andere manier van denken vanuit onze werknemers”, vertelt Pieters. “Om dat te realiseren hebben we als VolkerWessels nu ook een eigen vakschool gestart. Hier leiden we jonge talenten op, maar zorgen we ook dat onze huidige medewerkers worden bijgeschoold zodat we samen kunnen werken aan de energietransitie.”


Want samenwerking, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste voor het laten slagen van de energietransitie. “We gaan de doelstellingen van 2030 en 2050 niet halen als onze klanten, aannemers en de overheid allemaal individueel aan de slag gaan”, vertelt Pieters. “Daarvoor zullen we echt moeten samenwerken. Dat is goed voor de snelheid van de transitie, maar ook kostentechnisch gunstig. En het biedt kansen en risico’s waar je vervolgens samen verantwoordelijk voor bent. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de energietransitie.”


Delen

Journalist

Related articles