European Media Partner

Vijf mobiliteitstrends om in de gaten te houden

Mobiliteit staat voor een aantal uitdagingen en is daardoor continu in beweging. Er zijn dan ook een aantal trends gaande die mobiliteit zullen veranderen.

Allereerst is er de opmars van de e-bike. “Deze is niet meer weg te denken uit het straatbeeld”, stelt Antoinette Benning, directeur van Driven. “Van stadsfiets tot bakfiets en van vouwfiets tot een speed pedelec. Met de aanleg van snelle fietspaden in gebieden rondom grote steden zal hiervoor nog meer ruimte komen.”


Daarnaast gaan we ook multimodaal reizen, stelt Benning. “Vandaag de (deel)auto, morgen de fiets en overmorgen de trein, of zelfs meerdere vervoersmiddelen per dag. Het wordt normaler om flexibeler om te springen met mobiliteit. De gebruiker kiest wat hem het beste uitkomt en gebruikt dat middel om het snelste op de plaats van bestemming aan te komen. Ook werkgevers zullen hierop gaan inspelen door flexibeler om te gaan met de vergoeding van mobiliteit.”


Ook wordt mobiliteit steeds slimmer. “De zelfrijdende auto klinkt nog als toekomstmuziek, maar slimme mobiliteit is dichterbij dan je denkt”, vertelt Benning. “Denk aan high tech informatievoorzieningen om autorijden veiliger te maken, of aan apps voor autodeelconcepten.”


Een ander groot thema is natuurlijk duurzaamheid. “Fossiele brandstoffen worden schaarser en mede daardoor worden e-bikes en elektrische auto’s populairder”, stelt Benning. “Bedrijven gaan daarnaast vaker betalen voor de CO2-uitstoot die ontstaat bij het produceren van producten, waardoor het raadzaam is om de minst vervuilende oplossing te kiezen voor mobiliteit en hiermee het milieu en kosten te besparen.”


Als laatste neemt het autogebruik en winnen deelconcepten aan terrein. Benning: “Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral jongeren die grootstedelijk wonen minder vaak een eigen auto hebben. Door schaarser wordende ruimte, het terugdringen van vervuilend verkeer, stijgende parkeerkosten en de wens om in stedelijke gebieden het openbaar vervoer in de stad en regio verder te optimaliseren is het de verwachting dat het gebruik van de auto verder zal dalen. Dit scheelt kosten en heeft als andere voordelen dat het vervoersmiddel efficiënter wordt gebruikt en de hoeveelheid auto’s in een straat kan worden teruggedrongen.”

Delen

Journalist

Related articles