European Media Partner

Verzilver de duurzame kansen

We staan aan de vooravond van grote transities. Deze zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat uw en mijn (klein)kinderen ook nog een wereld en leefomgeving hebben waar klimaat, grondstoffen en voorzieningen zijn die het leven leefbaar houden. Hiervoor zullen we het evenwicht tussen economie en ecologie weer moeten herstellen. Ondanks dat in 62,8% van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen enkele rol speelt, zie ik gelukkig ook mooie voorbeelden hoe aan dit evenwicht wordt gewerkt. Maar om de klimaatdoelen echt te halen zijn duidelijke keuzes en forse investeringen nodig van de overheid.

Onze bouw- en infraleden spelen een belangrijke rol bij de transities in de gebouwde omgeving. Gelukkig kan er technisch veel, daarom roep ik opdrachtgevers op om bouwers al in een vroeg stadium van een project uit te nodigen. In deze fase worden belangrijke ontwerpkeuzes gemaakt. Daag bouwers uit om mee te denken over de meest duurzame ontwerpkeuzes en geef ze de kans zich in de markt te onderscheiden met duurzame oplossingen. Zelf werken wij binnen KAN Bouwen samen met NEPROM en WoningBouwersNL aan klimaatadaptieve en natuurinclusieve woningbouwlocaties. Via dit platform delen en ontwikkelen we kennis over deze onderwerpen. Voorwaarde voor deelname is dat je voor 1 januari 2023 start met een woningbouwproject dat aansluit bij de doelen van KAN Bouwen. 


De transities vragen om duidelijke keuzes in de ruimtelijke inrichting. Denk hierbij aan de Regionale Energie Strategieën (RES), plannen voor duurzame mobiliteit en de Regionale Uitvoeringplannen Klimaatadaptatie. Een groot takenpakket dat is neergelegd bij decentrale overheden. Diezelfde overheden hebben de afgelopen jaren al veel extra (zorg)taken gekregen. Budgetten en het ambtenarenapparaat zijn hierbij niet evenredig meegegroeid.


Gemeenten geven aan dat ze niet alleen meer geld nodig hebben voor lokale klimaatplannen, maar ook dat hun afdelingen beter moeten gaan samenwerken, ook met externen. Bij het behalen van de klimaatdoelen zie ik een belangrijke rol weggelegd voor een minister voor wonen en ruimtelijke ordening die meer regie voert en integrale keuzes maakt. Maak duurzaam aanbesteden de norm door structureel en serieus te gunnen op duurzaamheid, en werk aan uniforme prestatie-eisen. Op 2 november publiceerde Bouwend Nederland voor de derde keer een Top 25 van opdrachtgevers die duurzaamheid structureel meenemen in hun aanbestedingen. Ik zie bij deze koplopers een toenemend bewustzijn dat ruimte geven aan innovaties de juiste methode is om vooruitgang te boeken. Ik hoop dat hun successen veel meer opdrachtgevers inspireren om dit pad op te gaan.


Maxime Verhagen

Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland


Delen

Journalist

Related articles