European Media Partner
Richard Weurding MAATSCHAPPIJ

Verzekeraar wil particulier extra voorlichten

De klimaatverandering die zich nu openbaart, leidt ook tot vergroting van schaderisico’s. De totale schade als gevolg van extreem weer bedraagt ongeveer 365 miljoen euro. In het meest ernstige scenario wat klimaatverandering betreft kan die schade oplopen met gemiddeld 260 miljoen euro per jaar.

Een gedenkwaardig moment om de impact van extreem weer te illustreren, vormt de regio Zuidoost-Nederland. We gaan even terug naar 23 juni 2016. Door een uitzonderlijk felle hagelbui ontvingen verzekeraars die dag ruim 100.000 schademeldingen. Dat is meer dan tien keer zoveel als op een gewone dag. De verzekerde schade, waaronder aan huizen, bedrijfspanden en agrarische bedrijven, bedroeg zeker 500 miljoen euro. En dat is volgens Richard Weurding, algemeen directeur van de Verbond van Verzekeraars, een voorproefje van wat ons de komende jaren te wachten staat.


Daarbij let het Verbond aandachtig op het KNMI, dat in 2014 vier klimaatscenario’s opstelde. In het meest ongunstige geval kan particuliere schade door extreme neerslag de komende jaren verdubbelen als er geen maatregelen worden genomen. Aan het weer kan je niet veel veranderen, reageert Richard Weurding, maar wat je als particulier en bedrijfseigenaar natuurlijk wel kunt doen, is daarop anticiperen. “En dan heb ik het bijvoorbeeld over woningonderhoud. Achterstallig onderhoud of het niet tijdig schoonmaken van dakgoten kan tijdens een forse regenbui leiden tot onnodige schades. Ook het wegbergen van kostbare zaken op hogere plekken in het gebouw, bijvoorbeeld op zolder, kan veel schades voorkomen tijdens overstromingsrisico’s.”


Het risicobewustzijn bij consumenten is te laag, meldt Weurding. Om mensen meer bekend te maken met de materie hebben verzekeraars de ambitie om meer te doen met voorlichting. De campagnes omtrent het weren van inbrekers hebben aantoonbaar effect gehad. Ongeveer hetzelfde scenario willen verzekeraars wellicht nu ook aanwenden om mensen bewust te maken van klimaatrisico’s.


Wat nog onwenselijk is, vindt Weurding, is dat Nederland grotendeels onverzekerd is tegen overstroming. Er zijn nu echter signalen dat er polissen op de markt komen die ook dergelijke risico’s afdekken.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles