European Media Partner

Vertrouwen is de sleutel tot goed werkgeverschap

De COVID-19 periode heeft veel invloed gehad op de werknemers, maar ook op de werkgever. Het begon met thuiswerken, waar een deel van Nederland ineens toe werd verplicht. Ook werd er beroep gedaan op de veerkracht en wendbaarheid van werknemers die niet vanuit huis kunnen werken, met name in de vitale beroepen.

Waar de werknemers ook werken, een werkgever moet hen vertrouwen en erin geloven dat zij ook thuis hun werk goed doen, vertelt Wencke Ester-Lorber. “De fysieke afstand tussen werkgevers en werknemers zorgde ervoor dat er gehandeld moest worden op vertrouwen. En daar heb ik grote shifts in gezien. 


Wencke Ester-Lorber, expert werkomgeving


COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat werkgevers meer moesten loslaten en meer veiligheid moeten bieden.” Daarnaast is door het thuiswerken de balans tussen werk en privé door elkaar heen gaan lopen. Een organisatie moet daarin ook goed investeren, aldus Lorber. “Niet zozeer in de juiste materialen, die moeten sowieso op orde zijn, maar hoe houd je je werknemer mentaal ook gezond? Het lijntje tussen de werkgever en werknemer moet kort zijn en de werkgever moet meer dan ooit beschikbaar zijn voor contact met zijn of haar medewerkers om de dialoog aan te gaan.”


Tegelijkertijd laaide de Black Lives Matter discussie op in Nederland, tijdens de coronacrisis. “Diversiteit en inclusiviteit werden daarmee een hot topic. Diversiteit heeft onder andere te maken met kleur, leeftijd, afkomst en karakter, en inclusiviteit ontstaat door mensen samen te laten werken volgens de waarden van een organisatie, die voor iedereen gelden. Het maakt daarbij dus niet uit of je schoonmaker of CEO bent van het bedrijf. Diversteit kun je meten, maar getallen zeggen pas iets als de cultuur ernaar is. Je kunt wel een vrouwenquota hebben binnen een organisatie, maar als de vrouwen op de werkvloer niet zijn wie ze willen zijn en durven uit te spreken dan zijn ze ook weer snel weg. Een veilige werkomgeving is dus essentieel.” 


Het is een mooi moment voor organisaties om echt eens goed te kijken aan welke elementen zij kunnen werken, gaat Lorber verder. “Wie ben je als organisatie en hoe veilig is je cultuur? Dat kun je meten door vragen te stellen. Daarnaast is ieders individueel potentieel belangrijk. Als een werknemer in een veilige werkomgeving werkt, waarin diegene het gevoel heeft dat hij of zij alles kan zeggen en delen, zal dat ook leiden tot meer innovatie en creativiteit binnen een bedrijf. De afgelopen maanden was voor veel bedrijven een mooie testperiode, waar werkgevers konden zien dat werknemers ook op afstand hun werk konden leveren, besluit Lorber. “Ik verwacht dat we niet meer teruggaan naar hoe het was, want de crisis bracht ons ook vele voordelen. Zo staan we niet meer dagelijks in de file. Belangrijk hierbij is dat we benadrukken dat het handelen op vertrouwen ontzettend belangrijk is geworden. Ga als werkgever in gesprek met de werknemers en luister naar ze, en zorg ervoor dat de interne cultuur goed is. Daarmee zorg je er niet alleen voor dat de cijfers rondom diversiteit en inclusiviteit op orde zijn, maar ook voor een veilige en innoverende werkcultuur die draait op vertrouwen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles