European Media Partner

Verpakkingskennis krijgt steeds meer aandacht

Foodfabrikanten als Heinz, Friesland Campina of Unilever geven verpakkingen steeds meer aandacht. Verpakkingen zijn er niet alleen voor bescherming van producten, ze zijn er ook voor ondersteuning van strategische keuzes, zoals het bieden van concurrerend onderscheid.

De verpakkingsbranche is de laatste paar decennia stevig geprofessionaliseerd. Dat komt mede door de technische progressie. Waren na de Tweede Wereldoorlog amper kunststof verpakkingen in kruidenierszaken te vinden, nu is een bonte verscheidenheid aan verpakkingsmaterialen op het supermarktschap te zien. Toch knelt er iets. Verpakkingskundigen kennen vooral operationele taken, maar eigenlijk amper strategische verantwoordelijkheid.


Deze achterstand in verantwoordelijkheid wordt echter snel ingehaald, zeggen Michiel Bouvy, bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV) en Roland ten Klooster, professor Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente. Michiel Bouvy benadrukt dat verpakkingsdeskundigen nu vooral operationeel worden ingezet, waarbij er veel focus is op materiaal en verpakkingslijnen. Op zich logisch, want efficiency, kostenreductie, duurzaamheid, voedselveiligheid of verpakkingsrichtlijnen zijn essentieel. “Maar in veel sectoren raakt de verpakking ook aan strategische vraagstukken. Dit zijn meer verborgen kosten en baten. Denk aan concurrerend onderscheid, productaansprakelijkheid, innovatiekracht of flexibiliteit naar verschillende afzetkanalen. Hier is nog veel te winnen, zowel bij grote bedrijven als in het MKB. Wat we nu nodig hebben, is dat professionals doorstoten in die verantwoordelijkheid. Scholing en kennisdeling zijn belangrijke drivers om dat te realiseren.”


Michiel Bouvy maakt daarbij een vergelijking met juridische of financiële kennis. Ook op deze werkvelden huren bedrijven kennis in. Dus waarom zou dat niet kunnen gebeuren op verpakkingsniveau? De VNV spant zich op tal van niveaus in om de professionaliteit van de aangesloten verpakkingskundigen breder met de markt te delen. Het Kennisplein op verpakkingsbeurs Empack in Utrecht was hiervoor de kick-off. De VNV is bij dit initiatief gesteund door beurssorganisator Easyfairs. Alle onafhankelijke kennisinstellingen, zowel op HBO- als universitair niveau én het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, waren bij dat initiatief betrokken. Michiel Bouvy: “We hadden twee doelstellingen voor ogen. Eén: we willen het kennisplatform institutionaliseren, zodat beschikbare kennis sneller en beter zijn weg vindt naar het verpakkende bedrijfsleven. Dat kan heel divers zijn, dat is de levensmiddelenindustrie, maar bijvoorbeeld ook de medische sector. En twee: als gevolg daarvan willen we bedrijven de weg wijzen waar ze hun vraag het beste neer kunnen leggen. Het nut is evident, maar alleen daarmee gaan we het niet redden. Financiering van het platform, maar ook van opleiding en onderzoek is hard nodig. Kennis is misschien macht; kennis delen is kracht. Met onze exportpositie is verpakken essentieel voor de BV Nederland.”


Zoals Michiel Bouvy al aangeeft, is er behoefte om beschikbare kennis met het verpakkende bedrijfsleven te delen. Een belangrijke autoriteit op dat gebied is verpakkingsprofessor Roland ten Klooster van TU Twente. Zijn leerstoel Packaging Design and Management bestond medio april precies tien jaar. Achtenzeventig afstudeerders zijn er inmiddels begeleid, waarvan tweederde in het veld actief is geworden en waarvan de eersten het managementniveau bereiken. “Het probleem was dat er voordien uitsluitend scholing op HBO-niveau bestond. Afstudeerders waren zeker deskundig op operationeel vlak, maar misten de link naar het managementniveau. Dat was ook de reden waarom er in het bedrijfsleven onvoldoende werd geïnvesteerd in verpakkingskunde. Nu het onderwijs op universitair niveau is georganiseerd, zie je dat er stappen vooruit worden gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een afstudeerder begeleid, die bij Procter & Gamble een miljoenenbezuiniging in het logistieke proces heeft gerealiseerd.”


Dat de consument in de dagelijkse realiteit weinig uitwerking ziet van die universitaire inspanningen is een kwestie van geduld, benadrukt Ten Klooster. “Het gaat om net afgestudeerde mensen. Over een paar jaar weten die de weg naar het topmanagement wel te vinden. En dat zullen we gaan merken in de verpakkingsstrategie van bedrijven.”


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles