European Media Partner

Verminderd vruchtbaar

Een op de zes stellen in Nederland kampt met verminderde vruchtbaarheid. Er kan sprake zijn van verminderde vruchtbaarheid als je een jaar lang probeert zwanger te raken maar het niet lukt. Het is goed om dan een volgende stap te nemen, bepaalde zaken uit te sluiten en, als de onderzoeken daar aanleiding toe geven, een behandeltraject te starten. 

“Als je kinderen krijgt staat je leven op zijn kop, maar het moment dat je ze niet krijgt staat je leven evengoed op zijn kop. De onderzoeken en de behandelingen vergen enorm veel van je.”

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid zijn divers, zo stelt Marjolein Grömminger, communicatie adviseur bij vereniging Freya. “In dertig procent van de gevallen is een mannelijke factor de oorzaak; een niet optimale zaadkwaliteit bijvoorbeeld. Bij dertig procent is er een vrouwelijke factor, zoals endometriose, vervroegde overgang, cyclusproblemen. Bij de andere dertig procent wordt zowel bij man als vrouw een oorzaak gevonden. Bij de overige tien procent van de gevallen komt nooit een duidelijke verklaring. Ook de leeftijd van de vrouw speelt mee. Vanaf je dertigste neemt de vruchtbaarheid van de vrouw al af, na je vijfendertigste extra hard. De kans op verminderde vruchtbaarheid is dan groter.”


In Nederland kun je terecht voor verschillende fertiliteitsbehandelingen. “Na de diagnose wordt met de arts besproken welk behandeltraject geschikt is. Een veelvoorkomende behandeloptie is IUI, waarbij het zaad vlak voor de eisprong in de baarmoeder wordt ingebracht.” Een andere veel toegepaste behandeling is de IVF. Het overall zwangerschapspercentage na IVF is in Nederland nog nooit zo hoog geweest als in 2017. Eén op 32 kinderen die nu geboren wordt, is dat als gevolg van een IVF-behandeling. “In iedere klas zit gemiddeld dus één IVF-kindje. Bij IVF worden via hormoonstimulatie meerdere eicellen tot rijping gebracht. Die worden via een punctie uit de eierstokken gehaald en bevrucht. Enkele dagen later wordt een embryo in de baarmoeder geplaatst.” Een behandeling die lijkt op IVF, is ICSI. Het verschil zit in de laboratoriumfase. Bij ICSI wordt in het laboratorium één enkele zaadcel geselecteerd die met een holle naald rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd.


Voor vrouwen die zelf geen geschikte eicellen produceren kan eiceldonatie uitkomst bieden. “In Nederland is het best lastig als je zelf geen eiceldonor hebt in de vorm van een zusje of vriendin. We hebben wel eicelbanken alleen de wachttijden zijn enorm. Het kan zijn dat ‘the window of opportunity' qua leeftijd dan voorbij is. In Nederland is anonieme donatie niet toegestaan. In bijvoorbeeld Spanje is het anders geregeld; daar zijn de donoren wel anoniem. De wachttijden zijn daar een stuk korter. Er zijn dus vrouwen die kiezen voor een eiceldonatietraject in het buitenland.”


Als zwanger worden niet lukt, heeft dit een enorme impact op allerlei aspecten van je leven. “De onderzoeken en de behandelingen vergen enorm veel van je. Ze zeggen dat als je kinderen krijgt, je leven op zijn kop staat. Maar het moment dat je ze niet krijgt, staat je leven evengoed op zijn kop.”


Feit

Het overall zwangerschapspercentage na IVF is in Nederland nog nooit zo hoog geweest als in 2017. Hierbij is het meerlingpercentage, wat als complicatie van een IVF/ICSI-behandeling wordt gezien, eveneens gedaald. Het overall succespercentage van IVF/ICSI per cyclus nam in 2017 ten opzichte van 2016 toe van 34,2% naar 36,2%. Het percentage IVF-meerlingen kwam op 3,1%, een wereldwijd record.

Delen

Journalist

Sylvana Terlage

Related articles