European Media Partner

Verduurzaming vastgoed stevige kluif

De verduurzaming van vastgoed is een proces met twee dimensies. Enerzijds bestaat er de pittige uitdaging om de bestaande Nederlandse bebouwing te vergroenen. En aan de andere kant valt evenmin te ontkennen dat er tal van initiatieven worden genomen om dat proces on track te krijgen. De woningbouw en utiliteitsbouw laten niet altijd een overeenkomstige ontwikkeling zien.

‘Wat we hebben te doen, is het stapje voor stapje uitvoeren van praktische oplossingen.’

Rijd eens door een willekeurige stad. Of een willekeurig dorp. Het gros van de bebouwing staat er al een tijdje. Om precies te zijn: zeventig procent van alle particuliere woningen is ouder dan 1980. Een flink deel ervan presteert milieutechnisch niet optimaal. Bijvoorbeeld omdat de woning nog is uitgerust met enkel glas, of omdat er nog een ouderwetse cv-ketel staat te branden. 


Nu zijn de ambities vrij hoog om dat woningaanbod verder te vergroenen, maar directeur beleid Co Koning van Vastgoed Belang, de branchevereniging voor particuliere beleggers in vastgoed, vraagt zich hardop af of sommige doelstellingen niet al te hoog gegrepen zijn. “Er liggen weliswaar plannen op tafel om de woningbouw te verduurzamen, maar tegelijkertijd bestaan er ook belemmeringen in de wet- en regelgeving die niet parallel lopen met de beoogde doelen. Ik noem bijvoorbeeld het woonwaarderingsstelsel, een puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van de zelfstandige woning valt te berekenen. Kleinere investeerders tonen zich zeker bereid tot het bij de tijd brengen van hun vastgoed, alleen blijft het lastig om die investeringen dan weer terug te verdienen.”

 

Die conclusie laat echter onverlet dat er verduurzaamheids-uitdaging bestaat. Co Koning is het daarmee ronduit eens, maar sneller dan snel gaat het helaas niet. Bovendien bestaat ook de omstandigheid dat er in de bouw een schrikbarend tekort bestaat aan materiaal en vakbekwaam personeel. “Wat we hebben te doen, is het stapje voor stapje uitvoeren van praktische oplossingen. Oude woningen isoleren of dubbel glas aanbrengen dringt de energievraag al flink terug. Zulke praktische zaken staan bovenaan de agenda.”

 

Pieter Hendrikse is CEO van JLL Nederland, één van de grootste partijen ter wereld gespecialiseerd in commercieel vastgoed. Wat hem betreft is verduurzaming een aandachtspunt dat al langere tijd prioriteit kent. En dus zijn er in de hoek van commercieel vastgoed al duidelijke grote slagen gemaakt. “Het besef tot verduurzaming van vastgoed komt voort uit een intrinsieke motivatie van beleggers. Het is niet zoiets als een proces dat vanuit regelgeving is opgelegd. Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft vooral van doen met het inzicht dat vastgoed alleen interessant is als het voldoet aan de eisen van de tijd. Het is een professionaliteitsbesef.”


In die context, benadrukt Pieter Hendrikse, wordt zeker in de hoek van commercieel vastgoed initiatief op initiatief genomen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er bestaan ondertussen volop benchmarks die als uitgangspunt kunnen dienen voor duurzame initiatieven. Urban mining is een term die daarbij geregeld valt. Grondstoffen van gebouwen aan het einde van hun levensloop worden gerecycled en opnieuw gebruikt.

 

De Nederlandse bodem is ondertussen volop gevuld met aantoonbare projecten, maar als mooi voorbeeld kan het oude CBS-gebouw in Voorburg dienen. Dat werd op eigen risico door de ontwikkelaar aangekocht en gesloopt om er in tweede instantie een volledig groene woonwijk te bouwen. “Bij de transformatie van dit gebied is er nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheid van recyclebaar materiaal.”

Feit

Met een simpele rekensom is te achterhalen dat het verduurzamen steeds hoger op de agenda moet komen, rekent de Dutch Green Building Council voor. Tot 2030 moet er 49 procent CO2-reductie worden gehaald, stelt het regeerakkoord. Waarschijnlijk hebben we in 2020 ongeveer 20 procent gerealiseerd. Daar hebben we dan 30 jaar over gedaan. In de 10 jaar erna moeten we dus bijna 30 procent realiseren. “Het tempo van maatregelen zal dus enorm omhoog moeten”, aldus Rutger Schuur, voorzitter van het DGBC-bestuur en directeur Commercial Banking Clients bij ABN Amro.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles