European Media Partner

Verduurzaming is noodzakelijk en aantrekkelijk

Woningen en kantoren duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. Daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, anders mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Om dit voor gebouweigenaren nog interessanter te maken zijn er verschillende subsidies opgericht.

Een groep van ruim één miljoen huizen in en rond historische binnensteden blijkt het lastigst te verduurzamen. Ze zijn moeilijk te isoleren en je breekt de boel er niet zo gemakkelijk open. Na 2030 komt aan bod hoe deze woningen alsnog energieneutraal gemaakt kunnen worden. De technieken zijn dan doorontwikkeld en dus goedkoper. Als alles meezit, kan in 2030 wel 80 procent van de huizen in Nederland aardgasvrij zijn, aldus Milieudefensie.


De verwarming is een grote energieverbruiker in huis. Bijna vijftig procent van je energierekening bestaat uit kosten voor verwarming en tien procent voor warm water. Op een energiezuinige en duurzame manier je huis en water verwarmen loont, zowel voor de portemonnee als het klimaat. Naast investeren in de bekende warmtepomp kan het investeren in een elektrische vloerverwarming ook een stap in de goede richting zijn op weg naar duurzaam wonen.


Om organisaties een extra verduurzamingsimpuls te geven is de SDE++ subsidie in het leven geroepen. De afkorting SDE staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Organisaties worden met deze subsidie gestimuleerd om hernieuwbare energie te produceren en hun CO2-uitstoot te reduceren. Voor deze regeling is er slechts een inschrijvingsronde, welke loop van dinsdag 24 november tot donderdag 17 december. Bedrijven kunnen zich in deze periode aanmelden om in aanmerking te komen voor deze subsidie.


De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Bijvoorbeeld door te investeren in zonnewarmte en -stroom. Als bedrijf kan je subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een piekvermogen van meer dan 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Voor zonthermie geldt een minimum vermogen van 140 kW en mag er uitsluitend gebruik gemaakt worden van afgedekte collectoren. Voordat je de subsidie aanvraagt, moet een vergunning voor het plaatsen van zonnecollectoren of -panelen zijn afgegeven.


Bij de nieuwe SDE++ subsidie worden wel strengere eisen gesteld dan bij eerdere subsidierondes. Zo wordt de subsidie anders berekend en onderbouwd. Er moeten veel zaken aannemelijk gemaakt worden en er moeten uitvoerige berekeningen aangeleverd worden als onderbouwing. Ook wordt de subsidie uitgekeerd op basis van de vermeden uitstoot. Bij zonnecentrales betekent dit dat er rekening gehouden wordt met de voorziene effecten op de uitstoot.


Het budget voor dit jaar is beperkt. Zoals ieder jaar is de subsidie per opgewekt killowattuur ook nu weer lager dan voorheen. Tegelijk zijn ook de productiekosten gedaald, waardoor investeren in verduurzaming gunstig blijft.


Delen

Journalist

Sylvana Terlage & Marjon Kruize

Related articles