European Media Partner
Astrid Jonker, director Human Resources Port of Rotterdam en Voorzitter HR Adviesraad VNO-NCW Rotterdam MANAGEMENT

Verandering is de enige constante in Human Resources Management

Het antwoord op de veranderende wereld beginnen we steeds meer met elkaar te ontdekken. Digitalisering, energietransitie en een krappe arbeidsmarkt zijn aan de orde van de dag. Werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en overheid zijn continu op zoek naar antwoorden, oplossingen en creatieve ideeën om te zorgen dat we toekomstbestendig en wendbaar blijven. Zijn we ooit klaar? Volgens mij zijn we pas klaar als we beseffen dat we nooit klaar zijn; verandering is de enige constante.

Mooie ideeën en instrumenten genoeg, zoals je ook in deze uitgave kunt lezen. Sleutel zit ‘m in eigenaarschap, elkaar inspireren, het verbinden van ideeën, in partnership optrekken, over de schaduw van jezelf en je bedrijf heen durven te kijken en concrete doelen stellen.


Ter inspiratie ook een greep uit de aanpak bij Het Havenbedrijf Rotterdam. Onze arbeidsmarktcommunicatie werkt volgens het volgende principe: Come. Grow. Go! Je komt, groeit en draagt bij en er komt ook weer een natuurlijk moment dat je gaat.


Come: via de reguliere weg maar ook via een mooi en veelzijdig traineeprogramma dat elke 2 jaar start. Twee jaar lang 4 verschillende klussen van een half jaar, zodat trainee en bedrijf werken aan ontwikkeling en bij wederzijdse klik wordt overgegaan tot aanname na 2 jaar.

Grow: volgens 70-20-10, 70 % on the job, 20% door extra projecten, 10% door opleidingen. Voor die ‘extra projecten’ hebben we het ‘opportunity board’ in het leven geroepen, een digitaal intern platform waar managers klussen kunnen uitzetten voor bepaalde tijd. Medewerkers kunnen dan tijdelijk ervaring opdoen op een andere afdeling. Dat vergroot zelfinzicht, ontwikkeling en wendbaarheid. We hanteren een maximale functieverblijftijd voor het management, goed voor wendbaarheid en groei van medewerker en organisatie.

Go: Neem onze ApS (Arbeidsparticipatie Senioren), een regeling waar je vanaf 60 jaar een budget krijgt waarmee je kunt kiezen uit zes varianten om op een vitale manier het laatste stuk van je carrière vorm te geven. Ja, een investering maar een goede! Medewerkers redden het beter, M(T)O wordt hoger, ziekteverzuim daalt en we hebben inzicht in de vertrekdatum waardoor we tijdig werving kunnen inzetten.


Ander voorbeeld: niet alle bedrijven zijn in staat om werknemers blijvend te laten rouleren. In plaats van krampachtig vasthouden, hebben wij gekozen voor Rotterdam Werkt!,  een netwerk met 14 bedrijven uit de regio Rotterdam die talenten uitwisselen met elkaar, tijdelijk maar ook vaste overstappen. Laten we dan onze beste mensen gaan? Jazeker!  Dat doen alle deelnemende bedrijven zodat we talenten behouden voor de regio Rotterdam en de regio sterker maken.


En als ik het over de regio heb, heb ik het ook over VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond. Namens het Havenbedrijf zit ik in het bestuur en zit ik het HRM Expert Netwerk voor. Wat we doen? Elkaar inspireren, gezamenlijke lobby om Rotterdam & regio Rijnmond sterker te maken. 


Het leerwerkakkoord dat is gesloten tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente Rotterdam, vakbonden en VNO-NCW Rotterdam is een prachtig Rotterdams voorbeeld, met elkaar via ‘school naar werk’, werk naar werk’ en ‘(weer) aan het werk’ vraag en aanbod nog beter op elkaar laten aansluiten.Kortom, het is nooit af dus inspireer elkaar, zoek elkaar op, verbind ideeën en make it happen!


Astrid Jonker, director Human Resources Port of Rotterdam en Voorzitter HR Adviesraad VNO-NCW Rotterdam

Delen

Journalist

Related articles