European Media Partner

Veranderende mindset door blockchain-technologie

Blockchain-technologie heeft al impact op de financiële sector. De toekomst brengt meerdere toepassingen. 

De opkomst van het internet veranderde veel voor de wereld. De overgang naar het digitaal verspreiden van informatie maakte het mogelijk om met de hele wereld contact te hebben. “Met de komst van het internet dacht men dat macht eerlijker verdeeld zou worden. Achteraf is gebleken van niet. Er is misschien zelfs sprake van het tegenovergestelde”, stelt Maarten de Borst, medeoprichter van adviesbedrijf Younder. “Grote tech-partijen als Google en Facebook hebben zo’n groot deel van de markt in handen, dat dit systeemrisico’s met zich meebrengt. De macht met betrekking tot data ligt voornamelijk bij een aantal gecentraliseerde partijen.” Om die reden schreef De Borst samen met medeoprichter van Younder, Piet-Hein Verberne en co-auteur Marijn Romme het studieboek ‘The Powershift’. De ondertitel ‘Blockchain en de machtsverschuiving in de digitale en financiële economie’ geeft al grotendeels aan waar het boek over gaat. De lezer hoeft niet bang te zijn voor codetaal voor het programmeren van een blockchain, want de toepassing en context staan centraal.


Het internet bracht een grote omslag in de mindset van mensen teweeg, maar het duurt een tijd voordat een technologie zijn daadwerkelijke waarde laat zien. “Waarom kwam social media pas in 2007 op, terwijl het web er al vijftien jaar was?” vraagt Verberne. “Omdat bij een nieuwe technologie niet direct alle toepassingen en mogelijkheden duidelijk zijn, deze worden mettertijd ontdekt. Om tot dat soort toepassingen te komen moet je eerst weten wat de achterliggende gedachte van een technologie is. Er is uiteraard meer nodig dan een technologie die de wereld omgooit. Daar is een verandering in mindset voor nodig, waarbij onderwijs een grote rol speelt voor de lange termijn. Dat is ook de reden dat we een studieboek schreven. We willen de verandering van de mindset in het onderwijs in gang zetten.” 


De bitcoin is een goed voorbeeld van een digitale financiële toepassing van blockchain-technologie. De cryptomunt vond haar oorsprong in 2008 en biedt de mogelijkheid om financiële waarde over te maken van individu naar individu. Zonder de tussenkomst van een derde partij, zoals een bank. “Een bank hoeft niet meer in het midden te staan en kosten te rekenen voor het bemiddelen tussen twee individuen”, stelt Romme. “Deze personen kunnen dat door middel van blockchain-technologie direct met elkaar doen. Dit slaat op verschillende zaken die we vandaag de dag overdragen via een centrale partij. Een bekend voorbeeld is de overdracht van een koophuis via de notaris.”


De markt test verdere toepassingen met blockchain-technologie nu breed, of het nou gaat om urenregistratie, het bijhouden van afvalverwerking of het verzenden van financiële waarde. “Waar sommige futuristen blockchain-technologie als heilige graal naar voren schuiven, houden wij een slag om de arm”, zegt Verberne. “Het zou in het voordeel van de burger zijn als de macht verschuift naar het individu. Wij denken dat blockchain-technologie een bijdrage kan hebben in deze machtsverschuiving. Binnenkort is crypto ook niet meer alleen voor de cowboys, een ontzettend interessante ontwikkeling.” Op 10 januari 2020 gaat de vijfde Anti-Witwas Richtlijn (5e AML) in, waardoor organisaties die werken met cryptovaluta onder financieel toezicht komen te staan. “Hiermee worden de duimschroeven aangedraaid. Er is veel discussie over witwaspraktijken met cryptovaluta. De 5e AML is een mogelijke oplossing, wordt gedacht. Door deze regelgeving moeten banken de crypto-partijen echt gaan leren kennen om uiteindelijk regels door te voeren rondom transacties.”

Delen

Journalist

Related articles