European Media Partner

Veiligheidsladder in de praktijk

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Ze ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland, faciliteert de Europese energiemarkt en zet zich in voor het vooruit brengen van de energietransitie.  Om ervoor te zorgen dat al het werk ook veilig uitgevoerd kon worden is in 2013 besloten om een safety ambitie te formuleren en deze uit te rollen in haar eigen organisatie en in haar supply chain. 

Oscar van Aagten, Corporate Program Manager Safety, pakte dit project samen met zijn collega's op bij TenneT en ontwikkelde het Safety by Contractor Managementprogramma, om zo veiligheid te waarborgen in het inkoopproces van TenneT. “In dit programma hadden we een aantal ‘harde’ veiligheidsinitiatieven benoemd, zoals het ontwikkelen van safety clausules in contract, een standaard set van veiligheidsvoorschriften en safety plannen die in een aanbesteding gevraagd konden worden. Echter, een instrument om in te zoomen op houding en gedrag miste nog.” Houding en gedrag, een veilige en open cultuur waar iedereen zich veilig voelt om te praten, op elkaar let, kennis deelt en leert van elkaar, is immers cruciaal om een veilige werkomgeving te creëren, aldus Van Aagten. “Het instrument dat we zochten moest objectief, transparant en non-discriminatoire zijn. Deze vereisten vonden we in de Veiligheidsladder, ofwel de Safety Culture Ladder. Een onafhankelijke toetsing op houding en gedrag wat resulteert in het behalen van een certificaat inclusief de trede, die het niveau van safety awareness en volwassenheid van de organisatie weergeeft.”  


Oscar van Aagten, Corporate Program Manager Safety


Het is goed om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden om te zien waar je staat, en wat je zou kunnen verbeteren, volgens Van Aagten. “Onafhankelijke ogen kijken toch anders naar je organisatie dan dat je zelf doet. De SCL is een mooi ontwikkelinstrument, omdat het in verschillende niveaus is opgebouwd en omdat het een omvattend systeem is waarin alle safety thema's zijn opgenomen.” TenneT gebruikt de SCL voor haar eigen organisatie primair voor de onafhankelijke toetsing, aldus Van Aagten. “Ik kan me goed voorstellen dat de SCL voor organisaties die nog niet zoveel op het gebied van veiligheid doen, een goed hulpmiddel is of inspiratie geeft om bepaalde thema's en aandachtgebieden, als eerste, aan te pakken. Je kunt de SCL, naast een onafhankelijke toetsing, ook als een verbeterprogramma zien, waarbij je wel zelf de verbeterprogramma's moet opzetten en uitrollen.”


Bij de uitrol van de SCL in onze supply chain kregen wij veel vragen van onze leveranciers, gaat Van Aagten verder. “Ze kregen weer een extra eis en wat levert het voor hen op. Allemaal goede vragen waar je als opdrachtgever een goed antwoord op moet en kan geven. Ja, er zitten kosten aan de SCL verbonden. De out-of-pocket kosten vallen best wel mee, maar de eigen interne kosten hangen af van het volwassenheidsniveau van de organisatie. Het ‘nulpunt’ bepaalt uiteindelijk de inspanning die nodig is om een bepaald niveau te behalen. Maar de opbrengsten zijn veel belangrijker. Als je een goede veiligheidscultuur hebt, dan heeft dat een directe relatie naar de andere processen in je organisatie.” Een goede cultuur is ook goede pr voor jou als werkgever. Het geeft een sterk signaal naar je medewerkers, dat je zichtbaar zorg hebt voor hun welzijn. De meldcultuur van incidenten wordt verbeterd, waardoor je beter inzicht krijgt in de werkelijke veiligheid situatie. Safety wordt bespreekbaar, en het delen van informatie binnen de organisatie en daarbuiten wordt vergroot, aldus Van Aagten.


“Voor TenneT is de SCL een mooi instrument gebleken, zowel voor onze eigen organisatie en voor onze keten. De SCL heeft ervoor gezorgd dat we meer in contact zijn gekomen met onze leveranciers, we meer kennis uitwisselen en dat safety een gezamenlijke topprioriteit is geworden en zal blijven. Uiteindelijk hebben we met z'n allen het beste voor onszelf en onze medemens voor, iedereen veilig en gezond op het werk en thuis. Act safe, stay safe!”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles