European Media Partner

Veiligheid op werkplek wordt selectiecriterium

Veiligheid op de werkplek weegt voor medewerkers steeds zwaarder bij het selecteren van een nieuwe baan. Deze urgentie laat zich in belangrijke mate gelden in de facilitaire dienstverlening, te meer omdat er tevens activiteiten plaatsvinden buiten reguliere kantoortijden.

Nu de krapte op de arbeidsmarkt blijvend onder druk staat, heeft dat voor medewerkers de positieve consequentie dat ze een kritische afweging maken bij het aannemen van een nieuwe werkpositie. “Dat heeft ook tot gevolg dat de facilitymanager meer in overleg moet met de HR-manager”, stelt facilityspecialist Ton Rooijakkers. “Als de werkgever of opdrachtgever onvoldoende veiligheid biedt, dan raakt die locatie logischerwijs minder aantrekkelijk. Veiligheid heeft daarbij ook een relatie met beleving en comfort op de werkplek. Als er na de reguliere kantoortijden gewerkt wordt, vraagt dat om aanvullende faciliteiten. Naast bijvoorbeeld het aanbieden van (gezonde) maaltijden moet de werknemer zich tevens comfortabel voelen in en rond het gebouw.”


Illustratief voorbeeld van recente datum is het voorbeeld van een slechthorende in een kantooromgeving. Ook mensen met auditieve beperkingen kunnen prima aan de slag in de facilitaire dienstverlening. “Maar wat gebeurt er bij een geluidssignaal als brandalarm. Veiligheid kan zitten in heel praktische consequenties.”


Het pleidooi dat Rooijakkers hiermee houdt, is dat bedrijven hun veiligheidsvraagstuk absoluut op orde moeten hebben. Werknemers gaan almaar vaker een bewuste keuze maken. “In een omgeving waar de werknemer zich niet prettig voelt, gaat zijn productie naar beneden, terwijl hij de kans om van baan te veranderen met beide handen zal aangrijpen.”

Delen

Journalist

Related articles