European Media Partner

Vastgoed is schaars en daarom interessant om in te beleggen

De financiële wereld stond in het afgelopen coronajaar flink op zijn kop. Er was veel financiële stimulering, er werd een hoop extra geld gecreëerd wat leidde tot toenemende inflatie en de rente op de spaarrekening is nul of soms zelfs negatief. Beleggers zijn daarom op zoek naar assets die waardevast zijn, meer waard worden of maandelijks geld opleveren.

Daarom werd vastgoed de afgelopen jaren steeds populairder. “De prijzen van vastgoed schieten omhoog, waardoor investeren in vastgoed onverminderd populair bleef”, vertelt Wijnand Groenen, commercieel directeur van Meerdervoort Vastgoedfondsen. “Vastgoed levert maandelijks een terugkerende huurstroom op en levert dus direct rendement op. Grond en stenen zijn schaars in ons kleine land, waardoor het ook indirect op termijn meer waard wordt. De bevolking blijft door immigratie en geboorte immers groeien, dus er is altijd behoefte aan meer vastgoed.”


Want de bouw blijft momenteel nog ver achter bij de vraag, zo stelt Groenen. “Door alle regels waar de bouw aan onderhevig is, wordt er niet genoeg bijgebouwd. Extra rendement valt dan ook vooral te halen bij het opknappen en verduurzamen van de bestaande bouw. Echter, er moet ook gewoon meer vastgoed bijkomen en het is nu aan de overheid om daar sterk op in te zetten. Ze proberen nu van alles met belastingen en dergelijke voor verhuurders, maar dat betekent alleen maar dat bestaande huurwoningen voor hoofdprijzen verkocht worden aan startende kopers. Dat lijkt sympathiek voor kopers maar je verplaatst enkel het probleem. Waar gaan deze huurders naartoe?”


Zoals bij elke belegging liggen er ook bij vastgoed risico’s op de loer. “Leegstand en waardedaling zijn hierbij het belangrijkst”, vertelt Groenen. “Dat hangt ook met elkaar samen want leegstaand vastgoed wordt ook minder waard. Daar ging het in de vorige crisis ook mis, omdat de hele kantorenmarkt toen instortte. Toen stonden de gebouwen leeg en had de bank te maken met beleggers die de rente en aflossing niet meer konden betalen. In maart waren we dan ook bang dat dit opnieuw zou gebeuren, maar er gingen veel minder ondernemingen failliet dan in eerste instantie verwacht werd. Mensen raakten hun baan dus niet kwijt, en konden hun hypotheek blijven betalen. De gevolgen van de coronacrisis zijn op de vastgoedmarkt in de meeste segmenten dus eigenlijk nihil.”


Bij woningen is de kans op leegstand door de schaarste sowieso klein, stelt Groenen. “Men heeft toch behoefte aan een dak boven het hoofd en als de kopers het niet meer kunnen kopen dan doen de pensioenfondsen, woningbouwcorporaties of institutionele beleggers dat wel. Natuurlijk kan het nog steeds misgaan, maar het lijkt erop dat de huizenmarkt er goed vanaf komt en dat de prijzen nog wel even door zullen stijgen komende jaren. Dat maakt investeren in vastgoed een relatief veilige optie.”


Als je extra veiligheid wenst is het verstandig om in vastgoed te investeren met hypothecaire zekerheid. Een eerste hypotheekrecht voor jou als belegger geeft de garantie dat je bij verkoop als eerste je geld terug krijgt. Je bent dan niet achtergesteld achter de bank en jouw uitkering gaat dan zelfs vóór eventuele vorderingen van de belastingdienst. “Als je een stabiele groei wilt, is het goed om in te zetten op een vastgoedfonds met een gespreide portefeuille waarbij je er relatief zeker van kunt zijn dat de huurinkomsten goed zijn. Een goed gespreide portefeuille geeft een minimale kans op leegstand. Natuurlijk bieden in het verleden behaalde resultaten nooit garanties voor de toekomst, maar een fonds met een goede reputatie is vaak wel betrouwbaar. Daarnaast is het bij de keuze voor een vastgoedfonds erg belangrijk om te kijken naar je zekerheden.Worden in een negatief scenario andere schuldeisers, zoals de bank en de belastingdienst, eerst betaald dan sta jij achteraan in de rij.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles