European Media Partner

Vastgoed en de glastuinbouw

In het afgelopen jaar heeft de glastuinbouw bepaald niet stilgestaan. Onder andere de coronacrisis en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt hadden gevolgen op ontwikkelingen in de glastuinbouw.

Sybrand Abma, directeur/eigenaar van Santen & Gasille Agrarische Makelaardij, stelt vast dat de coronacrisis minder invloed op de glastuinbouw heeft gehad dan in eerste instantie werd gevreesd. “In de eerste helft van 2021 vonden zowel transacties voor grote als kleine, en voor zowel oudere als nieuwere glastuinbouwbedrijven plaats. Bij een relatief beperkt aanbod en een levendige vraag werden daarbij goede prijzen gerealiseerd.”


Onder met name ondernemers in de sierteelt blijkt voldoende vertrouwen om te investeren in uitbreiding of vernieuwing. “Toen de lockdown kwam en mensen thuis moesten werken wilden ze hun werkkamer en tuin toch graag gezellig maken met bloemen en planten”, stelt Abma. “Zo bleven de prijzen van de producten relatief gezien goed tot zeer goed.”


De voedingstuinbouw ondervindt deze positieve gevolgen van de coronacrisis in mindere mate, doordat zowel de export als de belevering van de horeca stagneerde. “Bovendien hebben sommige teelten last van virussen”, stelt Abma. “Daardoor hebben er in deze sector relatief minder aankooptransacties plaatsgevonden.” 


Er vindt relatief weinig nieuwbouw plaats in de glastuinbouw en er wordt juist meer geïnvesteerd in renovatie, aanpassing en vernieuwing van bestaande bedrijven en locaties. De oorzaken hiervan zijn onder andere regeldruk van de overheid, denk aan stikstof beperkingen, langdurige vergunningstrajecten, beschikbaarheid van nieuwe locaties en de prijzen en verkrijgbaarheid van grondstoffen. 


Veel hangt af van externe omstandigheden zoals economische en politieke ontwikkelingen, klimaatplannen, energieprijzen et cetera. Het is dus een uitdaging om te komen tot slimme keuzes zodat het voortbestaan van de glastuinbouwondernemingen, en daarmee samenhangend de gehele glastuinbouwsector, zo goed mogelijk gewaarborgd is. De glastuinbouwsector is een springlevende, zichzelf steeds vernieuwende sector, waar veelal hoogopgeleide ondernemers aan het roer staan. De ontwikkeling van de makelaar kan hierbij niet achterblijven; zijn rol verandert van bemiddelaar naar adviseur in bredere zin om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles