European Media Partner

Van technologie naar patiënt

De Nederlandse medische technologie-industrie maakt een transitie door. De MedTech-branche verschuift zijn traditionele aandacht voor hardware en apparaten steeds meer richting ondersteuning van patiënten. Oftewel: er komt meer nadruk op preventie en diagnose in plaats van technische interventies tijdens de behandeling. In vergelijking met enkele decennia terug bestaat er nu meer aandacht voor clustering van hardware, software en bijbehorende service binnen een enkel concept. Eén van de eerste voorbeelden daarvan, is de pacemaker, die in de loop der jaren is ontwikkeld van een ‘stuk hardware’ naar een totaalconcept om het leven van de patiënt te verbeteren. 


Uit onderzoek van de overheid blijkt dat deze ontwikkeling nog verder zal ingrijpen op de medische sector. Volgens dat onderzoek bestaan er vijf trends met de meeste invloed op de gezondheidszorg. Daarbij gaat het om allereerst om digitale transformatie, dat heeft onder andere van doen met het vrijkomen van data en dus extra kennis. Ook wordt er vaker gebruik gemaakt van chirurgische robots en bestaan er steeds meer digitale tools bestaan om de eigen gezondheid te controleren. Ook gepersonaliseerde zorg en zorg op afstand maken hun opmars. Als laatste is er ook veel aandacht voor Value Based Healthcare (VBHC), op basis daarvan wordt er gestreefd naar verbetering van doelstellingen en afspraken. 


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles