European Media Partner
Annemiek Verkammen GEZONDHEID

Uit de crisis innoveren

Crisisjaar 2020 dwingt ons de gezondheid van mens en natuur anders te benaderen. Ik ben ervan overtuigd dat juist de groeiende en bloeiende Nederlandse Life Sciences sector ons de weg uit deze huidige crisis kan wijzen. Het meest in het oog springend zijn natuurlijk coronavaccins of revolutionaire cel- & gentherapieën, maar denk ook aan groene bioplastics of droogtebestendige gewassen. Daarnaast kunnen we met slimme meetmethoden en snelle testtechnieken geneesmiddelen gerichter ontwikkelen en inzetten, zoals de labs-on-a-chip en mini-organen van bijvoorbeeld Mimetas en het Hubrecht instituut laten zien. 

De Nederlandse private kapitaalmarkt wordt steeds meer volwassen. Fondsen maken met investeringen de weg vrij voor de doorgroei van biotechbedrijven. Tegelijkertijd blijft het aanbod van publiek kapitaal daarbij achter, terwijl een goede en complete mix van kapitaal juist als katalysator kan dienen voor de Life Sciences sector. De kennis is er, Nederland heeft topuniversiteiten, en wij kunnen hiervan profiteren door die kennis breder en beter om te zetten in bruikbare toepassingen. Alleen door de gaten in het Nederlandse financieringslandschap te dichten, krijgen we innovaties het lab uit en de samenleving in. Wat dat laatste betreft, heeft Nederland in Europa nog een wereld te winnen. 


Het vergt een lange adem voordat de investeringen zich terugbetalen. Een succesvol ontwikkeltraject voor een medicijn duurt gemiddeld 15 jaar en maar 1 op de 1000 moleculen haalt die eindstreep ook daadwerkelijk. Dat lange en onzekere traject moeten we waar mogelijk zien te versnellen, onder meer door slimmer te meten. De technische mogelijkheden zijn aanwezig, maar lopen tegen drempels en regels aan. Zo lopen we nu helaas innovaties mis. We kunnen nog meer gezondheidswinst boeken door betere samenwerking tussen regelgevende instanties en onderzoekers. Gelukkig gebeurt dat steeds meer. Zo blijkt door de coronacrisis dat het Nederlandse beleid rond vergunningverlening voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapieën en (corona)vaccins dringend aan modernisering toe is. Vanaf eind 2020 kunnen onderzoekers sneller en met minder administratieve lasten werken aan deze innovatieve toepassingen.


De coronacrisis heeft ook deze sector op z’n kop gezet. Laboratoria moesten sluiten door de lockdown, met vertraging tot gevolg. Financiers passen niet altijd hun langetermijnplanning aan op de veranderde omstandigheden, en ook sommige wet- en regelgeving bleek onvoldoende mee te bewegen. Gelukkig toont de industrie zich wendbaar. Zo focussen veel onderzoekers zich op de ontwikkeling van een coronavaccin. Daar horen we komend jaar hopelijk meer over, want de Life Sciences sector heeft de sleutel in handen om ons uit de economische crisis te innoveren en ons uit de greep van het coronavirus te helpen. Het toont waar deze sector toe in staat is. En zo gloren er nog talloze innovatieve therapieën en toepassingen aan de horizon. Daarmee helpt biotech ons de crisis uit, de toekomst in.

Delen

Journalist

Annemiek Verkamman

Related articles