European Media Partner

Twentse boeren hebben de sleutel in handen

Bij de energietransitie in Twente zijn boeren niet het probleem maar de oplossing.

Natuurlijk dacht Han ten Broeke graag mee met het Platform Ondernemend Twente over hoe Twente zich sociaal-economisch kan versterken. Hij werd geboren in de regio, in Haaksbergen om precies te zijn, ging er naar school en was twaalf jaar een Tweede Kamerlid voor de VVD dat opkwam voor Twentse belangen. 


Daarbij zat hij vaak bij verschillende overleggen en merkte dat ondernemers daar amper invloed uitoefenden op wat besloten werd. “Ondernemers moeten dominanter in de besluitvorming zijn. Politici kunnen prioriteren, maar in de werkelijke economie kan je niet zonder medewerking van de ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid en de veranderingen die bestuurders vooral met woorden stimuleren.”


Twentse ondernemers kijken bovendien verder dan de eigen jaarrekening. Zij voelen zich meer dan elders verantwoordelijk voor de regio, stelt Ten Broeke, zij voelen het typisch Twentse rentmeesterschap. Maar hij stelde de 50 ondernemers die hij sprak wel een voorwaarde. “Ik heb ze gedwongen keuzes te maken. Ze moesten kiezen wat in het regiobelang is. Het zijn geen sinterklaasverlanglijstjes.”


Het resultaat daarvan is een strategische agenda met vier actiepunten. Een daarvan is het realiseren van goedkope starters- en eengezinswoningen. “Bouwondernemers en grote makelaars hebben aangeboden starterswoningen onder de 2 ton neer te zetten, als overheden ze de ruimte geven. Dat oefent een geweldige aantrekkingskracht op talent uit en betekent dat jonge mensen hun eigen vermogen opbouwen. 


Ook willen de Twentse ondernemers iets doen aan de circa 30.000 mensen die uit eigen keuze geen baan hebben. “Die groep mensen is in Twente opmerkelijk veel groter dan in de rest van Nederland. Als die mensen aan de slag komen, kunnen we het verdienvermogen van de regio vergroten en de betaalbaarheid van voorzieningen voor ons allen verbeteren. Nu is het moment, want de banen zijn er.”


Maar vooral speelt de energietransitie en een meer groene aanpak een belangrijke rol in de strategische agenda. Te beginnen met kiezen voor de trein. “De meerderheid van de ondernemers was overtuigd,” zegt Ten Broeke, “zorg nu dat de treinverbindingen in orde komen, met snelle verbindingen naar Amsterdam, Berlijn en de dichtstbijzijnde vliegvelden. Schiphol en de Ziggo-Dome moeten binnen anderhalf uur bereikbaar zijn, ook op zaterdagnacht.”


En ondernemers zijn bereid om de klimaatsverandering aan te pakken, zeker de boeren =. “Boeren zijn bij ons ondernemers die leven van de natuur en het klimaat. Zij zijn in Twente, niet het probleem, maar de oplossing.”


In Twente zijn windmolens ter grootte van een boom ontwikkeld die boeren op hun terrein kunnen plaatsen om windenergie op te wekken. In Twente wordt geëxperimenteerd met kringlooplandbouw, waarbij met zo min mogelijk verlies van grondstoffen wordt gewerkt. Daar ook wordt de warmte van koemest benut om via warmteoverdracht bijvoorbeeld de boerderijwoning te verwarmen.


Ten Broeke wijst op een nog ambitieuzer plan. Zeven melkveehouders in Noord Deurningen produceren biogas door op het eigen bedrijf mest te vergisten. “Wat zij doen is een afvalproduct in de vorm van biogas terug leveren aan het net. Deze boeren zijn nu al in staat om hiermee twee industrieterreinen te verwarmen.”


Daarom doet Ten Broeke een laatste pleidooi. “In plaats van boeren als tegenstander te zien, zie elkaar als oplossing. Probeer boeren niet alleen te zien als ammoniak- en CO2-uitstoters, maar ook als heel creatieve ondernemers. Waarom zouden zij geen energieleverancier mogen worden? Dit type innovatieve initiatieven spelen een belangrijke rol in de energietransitie en verdienen navolging.”


Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles