European Media Partner

Transparantie en samenwerking voor een duurzame voedselindustrie

De afgelopen jaren is de consument steeds nieuwsgieriger geworden naar waar zijn of haar voedsel precies vandaan komt. Wat zit er bijvoorbeeld in een product? Waar komt het eten vandaan en hoe ziet de voedingsindustrie eruit? 

Supermarkten willen zo goed mogelijk inspelen op de wensen van de consument”, vertelt Jennifer Muller, Manager Duurzaamheid bij CBL. “En tegelijkertijd moet de gehele keten daarin meebewegen. Daarbij is het van belang dat niet alleen richting de consument transparant wordt gecommuniceerd, maar ook tussen de ketenpartijen onderling. Transparantie betekent onder andere het inzichtelijk maken van data. Zeker in het productieproces, dus bijvoorbeeld bij de boeren en de verwerkers. Laten zien wat daar gebeurt en op welke manier zorgt uiteindelijk voor een transparante keten.” 


Daarvoor is samenwerking en informatie delen cruciaal, aldus Muller. “Zo is er het initiatief Fresh Upstream waarbij verschillende ketenpartijen werken aan een uniforme ketentaal in de internationale versketen. Dit initiatief is een goed voorbeeld van het zorgen voor goede stromen in de keten, waardoor men kan zien wat er gebeurt in de keten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de consument Wanneer elke speler data beschikbaar stelt kan informatie worden gebundeld. Daar hebben niet alleen de ketenpartijen, maar ook de overheid een grote rol in. Alleen dan kan de transparantie in de voedselindustrie naar een ‘next level’ worden getild.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles