European Media Partner

Technologie in de horticultuur

3 vragen, Bonny Heeren, directeur Saint-Gobain

 

Hoe staat het met de digitale transformatie binnen de Horticultuur?

 “Die is in volle gang. De glastuinbouw verzamelt met verschillende klimaatcomputers en sensoren al zeer lang veel klimaatgegevens, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, in- en uitstraling en water- en meststoffenniveau in het substraat. Deze data werd voornamelijk gebruikt om de verschillende teeltstrategieën te vergelijken. Met de toename van het aantal sensoren in de kas nam de hoeveelheid data ook toe. Met rekenmodellen kunnen we de plant beter sturen. De volgende stap is dat met behulp van Artificial Intelligence oogst, arbeid of ziektedruk kan worden voorspeld.”

 

 

Hoe gaat dit de voedselvoorziening beïnvloeden?

 “De komende 40 jaar moeten we meer voedsel produceren dan in de afgelopen 10.000 jaar. We zullen moeten werken aan de manier waarop we voedsel produceren. Met slimme AI-software en big data kunnen we bijvoorbeeld de waterfootprint reduceren. Door digitale transformatie wordt de transparantie in de hele voedselketen vergroot.”

 

Welke uitdagingen maken u enthousiast?  

“Om van de digitale transformatie een succes te maken moeten verschillende bedrijven gaan samenwerken. Ik zie drie typen toeleveranciers bij digitalisering. Bedrijven met specialisme op het vlak van draadloze sensoren, het digitale platform waar alle data samenkomt en apps en/of widgets die met behulp van data verschillende functionaliteiten aanbieden. Een standaardisatieslag moet nog plaatsvinden. Een tweede uitdaging is de gehele sector te overtuigen van deze nieuwe technologieën. De Nederlandse hightech telers zijn zich al bewust van de noodzaak van digitalisering en AI-oplossingen en de concurrentievoordelen op lange termijn.”

 

Delen

Journalist

Related articles