European Media Partner

Stop het watertekort met het hergebruik van afvalwater

Om ervoor te zorgen dat het watertekort in Nederland in de toekomst niet gaat leiden tot grote problemen in de maatschappij is actie vereist. In het buitenland, waar droogte aan de orde van de dag is, komen duidelijke stappen naar voren die nodig zijn om het hergebruik van afvalwater te faciliteren. Ook in Nederland zijn er een aantal maatregelen voor het inzetten van afvalwater om watertekort te voorkomen. 

Nederland is een waterland bij uitstek. Toch kennen we in Nederland nu ook al perioden met droogte, vooral in de zomers, met name in het zuiden en oosten van het land, blijkt uit de droogtemonitor, opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Met het oog op de klimaatverandering en de zomers die langer en warmer zullen worden zijn er een aantal maatregelen geïnstalleerd die waterbeheerders en watergebruikers, vooral boeren en tuinders, kunnen treffen om zelf het zoetwater te kunnen reguleren, aldus de website Stowa.nl


In Nederland wordt er door land- en tuinbouw (inclusief drinkwatergebruik) gemiddeld 100 à 150 miljoen m3 water per jaar verbruikt. Tijdens de droge jaren ligt dit cijfer veel hoger, bijvoorbeeld 250 miljoen m3 per jaar in 2003. Voor een deel wordt er oppervlaktewater gebruikt en uit grondwater wordt er gemiddeld 40 à 50 miljoen m3 per jaar onttrokken. Maar door de klimaatverandering zullen de periodes van droogte alleen maar gaan toenemen en langer gaan aanhouden. De druk op het zoetwater neemt hierdoor toe. Het onttrekken van meer grondwater kan op de langere termijn natuurschade aanrichten en problemen veroorzaken voor de drinkwaterreserves. Het hergebruik van bijvoorbeeld industriewater en rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie)-effluent kan hiervoor een oplossing bieden.


Deze oplossing zorgt voor een bijdrage aan een circulaire economie, doordat met het hergebruiken van gezuiverd afvalwater (effluent) de economische waarde van deze afvalstroom wordt gemaximaliseerd en er vindt een vermindering van de water footprint plaats. Daarnaast is het effluent een (in principe) constant beschikbare stroom en door de gespreide aanwezigheid van rzwi’s ook nog eens door heel Nederland te verkrijgen. 


De roep om lokale maatregelen is daarbij de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, meldt Stowa. Zo hebben waterbeheerders veel behoefte aan informatie over welke lokale maatregelen het beste bij kunnen dragen aan het hergebruiken van gezuiverd afvalwater in een bepaalde regio. Daarop is in 2017 besloten de Regioscan Zoetwatermaatregelen te introduceren, maar deze kon alleen in bepaalde gebieden worden ingezet. In oktober 2020 is daarom de Regioscan Zoetwatermaatregelen 2.0 van start gegaan. Deze dekt heel Nederland en is met een aantal extra maatregelen, zoals perceelstuwen en slootbodemverhoging, uitgebreid. De Regioscan is nuttig gebleken bij de eerste verkenning naar de slagingskans van de maatregelen en als communicatietool om de gesprekken te starten tussen de waterbeheerders en watergebruikers. Het efficiënt hergebruiken van gezuiverd afvalwater kan de druk op het tekort aan water verminderen. Maar daarvoor moet er wel een match zijn tussen zowel kwantiteit en kwaliteit van het water, als het aanbod en locatie. Voor het behalen van die match moet er goed worden samengewerkt tussen de instanties en moeten financiële middelen gemakkelijk(er) beschikbaar worden gesteld. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles