European Media Partner

Steeds meer mensen weten edelmetaal te vinden als belegging

Afgaande op de productiecijfers van de grootste muntenproducenten (Perth Mint, Royal Canadian Mint en de US Mint) blijkt dat beleggers in 2020 massaal gouden- en zilveren munten als belegging zijn gaan kopen. De verkoop is met tientallen procenten gestegen ten opzichte van 2019 én soms zelfs met honderden procenten. Er zijn een aantal redenen voor deze gestegen vraag.  

“In 2020 is goud met ruim 14% gestegen en zilver met ruim 35% (beiden in euro’s gemeten)”, vertelt Arjan Wolbink, expert beleggen in edelmetaal. “Een stijgende prijs trekt vaak nieuwe beleggers aan. Enerzijds komt dit door de toegenomen aandacht in de (financiële)media, anderzijds omdat beleggers concreet zien dat edelmetaal niet alleen een goede hedge is tegen financieel onheil, maar ook rendement kan opleveren in de vorm van waardestijging. Vanaf het verlaten van de goudstandaard in 1971 door Amerika is goud gemiddeld 10% per jaar in waarde gestegen.” 


Centrale Banken printen nu ongekende sommen geld om de economie op de been te houden. Dit geprinte geld moet ergens in belegd worden. Wolbink: “Om die reden bereiken veel activaklassen op dit moment recordhoogtes. Maar ooit moet dat geld terugbetaald worden. Hoe zal het dan bijvoorbeeld de aandelen-, obligatie- en huizenmarkt vergaan?”


Het klopt dat edelmetaal geen rente en dividend opleveren zoals aandelen en obligaties dat vaak wel doen, aldus Wolbink. “Rente ontvang je onder andere omdat de tegenpartij winst kan maken met jouw geleende geld en jij daar dus een deel van krijgt. Ook is rente een vergoeding voor het risico op faillissement van de lener. Met fysiek edelmetaal is er geen tegenpartij. Hierdoor is ook de noodzaak om een rentevergoeding te krijgen afwezig. En met een waardestijging van gemiddeld 10% per jaar vanaf 1971 heeft goud een goed rendement opgeleverd. Een investering van duizend euro in goud in 1971 zou nu ruim honderdduizend euro waard zijn.”


Als nadeel van edelmetaal wordt vaak gezegd dat je edelmetaal in tijden van crisis niet kunt opeten. “Biljetten, muntstukken en stenen van een beleggingspand zijn volgens de laatste medische inzichten óók geen goed dieet. De situatie in Zimbabwe en Venezuela heeft ook recent wederom aangetoond dat fysiek edelmetaal in tijden van crisis een perfect betaal- of ruilmiddel is.”


Daarnaast wordt er door veel beleggers gekeken naar de goud/zilver ratio. Deze ratio wordt berekend door de goudkoers te delen door de zilverkoers. Op dit moment staat deze ratio op ruim 70. Wolbink: “Goud is dus ruim 70 keer zo duur als zilver. In de historie is deze ratio lange tijd (wettelijk) 10 of 16 geweest. In recente tijden is de mijnproductie van zilver ongeveer 8 keer  hoger dan die van goud. Een veel gehoorde kans voor een fors stijgende zilverprijs is dat zilver fors moet stijgen om de ‘foutieve’ goud/zilver ratio te herstellen. Maar het is ook mogelijk dat goud fors daalt of dat zilver iets stijgt en goud iets daalt om de ratio meer in lijn te brengen met historische gemiddelden.” 


Ten slotte kijken veel mensen bij de aanschaf van edelmetaal alleen naar de prijs, besluit Wolbink. “Ze willen zo goedkoop mogelijk edelmetaal aanschaffen. Des te groter een goudbaar, des te goedkoper deze per gram kost. Een goudbaar van 100 gram kost nu circa vijfduizend euro. Als de goudprijs met 10% per jaar blijft stijgen, dan zal deze baar over vijftien jaar ruim twintigduizend euro kosten. Echter: des te hoger de waarde, des te minder partijen zijn er om de baar in de toekomst aan te kunnen verkopen. Ook kan een dergelijk grotere baar in de toekomt problemen opleveren als deze wordt doorgegeven in de familie. De overheid wil contante transacties boven de drieduizend euro gaan verbieden. Het kan daarom extra raadzaam zijn om baren te kopen die ook bij een forse waardestijging, nog minder dan drieduizend euro zullen kosten. Hierdoor hou je optimale flexibiliteit bij verkoop.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles