European Media Partner
Onno Hoes, NVM-voorzitter ECONOMIE

Stabiliteit

De toekomst van Nederland hangt nauw samen met onze economische prestaties. De vastgoedsector is een belangrijk onderdeel van de economie, of het nu gaat om woningen, commercieel of agrarisch vastgoed. Zo is de aan het vastgoed gerelateerde bouwsector in totaal al goed voor 9% van ons bruto binnenlands product en voor een productie van € 70 miljard. Een sterke vastgoedmarkt is dan ook nodig om als land interessant te blijven voor nationale en internationale investeerders en voor banenbehoud te zorgen.

Niet alleen de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit geldt ook voor de transactieprijzen van commercieel vastgoed zoals winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Eind 2019 liet de trendlijn van bedrijfsruimten een stijging zien van 27% ten opzichte van 2015 en kantoren maar liefst 34%. Inzicht hierin is een belangrijke indicator voor de financiële stabiliteit van een land. NVM-dochterbedrijf brainbay houdt alle transacties nauwkeurig bij en voert daar analyses op uit.


Het beleggingsklimaat voor Nederlands commercieel vastgoed zo gunstig mogelijk houden is onze gezamenlijke opgave. Niet alleen om investeerders voor de lange termijn aan je te binden, maar ook omdat pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen grote belangen hebben in fondsen die investeren in ons commercieel vastgoed. Deze institutionele partijen willen natuurlijk veilig beleggen met een solide rendement. Om deze reden zou het kabinet moeten afzien van het plan om de overdrachtsbelasting op dit product te verhogen van 6% naar 8%. COVID-19 zorgt er al voor dat we een onzekere tijd tegemoet gaan. De belastingverhoging zou die onzekerheid alleen maar verder versterken. Het verwerven van vastgoed wordt door druk op het rendement namelijk minder interessant. Een minder interessant beleggingsklimaat kan leiden tot verdere afwaarderingen van het vastgoed. Waardedalingen die al zijn ingezet als gevolg van COVID-19 en die voor taxateurs als vergelijking dienen voor het andere commercieel vastgoed in Nederland. Deze lagere waarde geldt voor alle sectoren, dus ook voor het bedrijfspand van de zelfstandig ondernemer. Juist nu is stabiliteit belangrijk.


Dit is van belang voor de partijen die op deze markt actief zijn. Of het nu gaat om zelfstandig ondernemers, multinationals of overheden, zij willen allemaal optimaal geadviseerd worden bij bijvoorbeeld de aankoop, verhuur, verduurzaming of taxatie van een pand. In deze specialistische markt moet je dan beschikken over de juiste, actuele data. Als gevolg van de steeds verdergaande digitalisering zijn innovatieve producten nodig. De leden van NVM Business kunnen hierover beschikken om hun werk accuraat en efficiënt uit te voeren. Deze makelaars en taxateurs vertegenwoordigen 90% van de commercieel vastgoedmarkt, wisselen onderling kennis en kunde uit en ontmoeten elkaar bij bijeenkomsten, zoals het Innovatiecongres van 26 november dat dit jaar digitaal zal plaatsvinden. 


De commercieel vastgoedmarkt kan alleen blijven floreren bij behoud van vertrouwen. Dan zullen beleggers blijven investeren en hun vastgoed verduurzamen. De komende jaren ligt hier nog een enorme opgave. In 2023 moeten alle kantoren beschikken over een C-label. Nu heeft pas 34% dit label. Zo blijkt dan dat iedereen is gebaat bij een sterke en stabiele commercieel vastgoedmarkt. 

Delen

Journalist

Onno Hoes

Related articles