European Media Partner
Sina Salim, Pieter Spierings en Gerben Heideman TRAINEESHIPS EN CARRIÈRE

Smart Industry belangrijk voor circulaire economie

De smart industry is behoorlijk slim bezig om de druk op natuurlijke energiebronnen niet verder op te voeren.

‘Kernbegrippen zijn schoon, slim en sociaal’

Duurzaamheid staat bovenaan de prioriteitenagenda van de samenleving. En toch valt het ondanks alle inspanningen niet altijd mee om de consumptie van natuurlijk hulpbronnen te verminderen. In het land zijn tal van instellingen die ondersteuning bieden om dat proces te keren, waarbij RCT Gelderland zich vooral in het oosten van Nederland manifesteert. RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland is een stichting, die initiatieven ondersteunt voor het slimmer en duurzamer produceren in de maak- en foodindustrie.


Sina Salim is als makelaar betrokken bij RCT Gelderland, als een soort van brug tussen vraag en aanbod. Hij heeft in die functie tal van initiatieven voorbij zien komen. Als hij daarbij desgevraagd intunet op de life science-sector, dan valt het hem op dat er nog flink wat verbeterslagen zijn te maken. “We hebben als makelaar verschillende middelen ter beschikking om ondernemers met goede ideeën te ondersteunen. Kernbegrippen daarbij zijn schoon, slim en sociaal. De realiteit in de farma-industrie is echter dat er veel materiaal wordt verkwist. Om kans op besmetting te reduceren wordt veel materiaal na eenmalig gebruik direct weggegooid. Het is maar de vraag of dat de enige oplossing is. Waarom wordt herhaalgebruik per definitie uitgesloten?”


Gerben Heideman, general manager van Varex Imaging Nederland, is het daar hartgrondig mee eens. Wat zijn bedrijf doet, is behoorlijk gecompliceerd, maar waar het in een notendop op neerkomt, is dat Varex Imaging mechatronische componenten ontwikkelt, produceert en levert voor medische en industriële röntgenapparatuur. Waar het bedrijf onder andere mee in het nieuws kwam, was een techniek voor het beter comprimeren van een borst tijdens het maken van een mammogram. Nu gebeurt dat op basis van kracht, ongeacht de grootte van de borst. Met een nieuwe techniek, waarbij er pressure-controlled wordt gewerkt, heeft Varex de Achterhoek Open Innovatieprijs 2018 gewonnen, waaraan een geldprijs van 5.000 euro is verbonden.


Gerben Heideman: “Innovatie is een belangrijk thema voor ons. We zetten nu stevig in op recycling door klanten te activeren om afgeschreven röntgenbuizen door ons terug te laten kopen. Zo kunnen we die onderdelen refurbishen en opnieuw in het productieproces gebruiken. Dat vergt een totaal andere manier van denken”, vertelt Heideman, wiens bedrijf ook gebruik maakt van co-bots tijdens het productieproces. Dat zijn geen echte robots, maar een soort van geautomatiseerde ‘derde hand’ die gekoppeld is aan een medewerker. De efficiency kan daardoor aanzienlijk omhoog tegen nota bene hetzelfde energieverbruik.


Ook Pieter Spierings, directeur van Spierings Medische Techniek, is niet onbekend met deze duurzaamheidsmaterie. Wat zijn bedrijf zo bijzonder maakt, is dat Spierings nu de nieuwe eigenaar is van de Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Die stond eerst op de nominatie om gesloopt te worden, terwijl Spierings het complex heeft aangekocht om deze te verbouwen tot een high tech- en duurzame productielocatie. “De kerk is een koepelkerk, en heeft dus een bolvorm. Energietechnisch is dat een optimale vorm om warmte vast te houden. Daartoe maken we gebruik van aardwarmte, terwijl we in diezelfde kerk een soort congresruimte voor presentaties willen bouwen. Zo kunnen ook andere ondernemers kennis maken met een high tech, maar wel duurzaam productieproces.”


Spierings valt het daarnaast verder op dat de medische hulpmiddelenindustrie vooral gericht is op disposables, op eenmalig gebruik, terwijl hij bij productie van medische hulpmiddelen zoveel mogelijk wil inzetten op reusable mogelijkheden. “Daarmee sla je een enorme slag als het gaat om duurzaamheid.”

Feit

Nederland moet een tandje bijschakelen als het gaat om kansen voor de smart industry. Uit de Global Digital Operations Study 2018 blijkt dat ondernemers in deze regio enigszins terughoudend zijn in het benutten van kansen, terwijl Aziatische bedrijven daar meer haast mee maken. Dat is echter geen reden tot paniek, want mede door de gunstige ICT-infrastructuur heeft Nederland een goede uitgangspositie. 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles