European Media Partner

Smart homes: gemak dient de mens

Smart home ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Niet alleen de technologie, maar ook de onderliggende algoritmes worden steeds slimmer. Het is daarom dan ook van groot belang je goed te laten adviseren, anders zie je door de bomen het bos niet meer.

‘Een smart home is als een maatpak, je moet het goed opmeten.’

Smart home toepassingen bestaan al een hele tijd. “Die technologie werd tot voor kort met name gebruikt door professionele installateurs”, legt Martijn Chel, eigenaar van Smarthomemagazine.nl, uit. “Daarmee werden met name nieuwbouwhuizen voorzien van een slim netwerk voor lampen en beveiligingssystemen. Inmiddels richten fabrikanten zich ook op de consument met allerlei smart home producten.”


Chel verwacht in de nabije toekomst veel van spraakbediening, waardoor apparaten niet langer via het schermpje van de smartphone of tablet worden bediend maar met behulp van een spraak-assistent, via stemherkenning. “Maar er zijn nog allerlei kinderziektes te overwinnen. Zoals een Google Home-speaker die reageert op een stem uit een tv-commercial.”


Het grootste probleem op dit moment is echter de overdaad van alle beschikbare smart home producten, zegt Jaap Veenstra, medeoprichter van smartlivingacademy.nl. 


“De markt gaat
 snel op dit moment, misschien wel te snel. Winkeliers kunnen hun klanten daarom niet adequaat adviseren. Installateurs op hun beurt moeten alles goed kunnen programmeren. Wanneer een smart home namelijk niet goed functioneert, gaat het zich tegen je keren. Dan dient het niet langer je gemak maar wordt het een bron van irritatie.”


Ook Paul Ploeger, mede-eigenaar van Mr Domotica, een bedrijf dat zich vooral op het luxere segment richt, pleit voor het inwinnen van goed advies. “Een smart home is als een maatpak, dat moet je goed opmeten. Het is van groot belang je klanten goed te kennen en hen van begin tot eind te begeleiden wanneer ze hun droomhuis willen realiseren met behulp van domotica. Degene die het advies levert zou ook degene moeten zijn die het huis oplevert en na de bouw onderhoudt. Integriteit is daarbij van groot belang.”


Volgens Ploeger wordt het steeds normaler om domotica in huis te hebben. “De vraag is niet langer ‘of’, maar ‘hoe?’”, vertelt hij. “Het is tegenwoordig mogelijk om allerlei functies in huis te koppelen tot een mooi systeem, waarbij niet alleen licht en geluid, maar bijvoorbeeld ook gordijnen, hekken en intercoms allemaal via één interface bediend kunnen worden. Het wordt allemaal steeds beter geïntegreerd en steeds meer op het individu toegespitst.”


Is de consument eigenlijk wel klaar voor zo’n smart home? Veenstra: “Toen ik een paar jaar geleden grote bedrijven als Google, Apple en Amazon in de smart home technologie zag stappen, dacht ik: dit wordt echt groot. Het zijn ontwikkelingen die zich niet laten stoppen. Belangrijk is wel dat mensen er goed over nadenken wat zij met die technologie willen en wat zij daar binnen nu en vijf jaar aan zouden willen toevoegen. Met de juiste adviezen, een goede uitwerking en aandacht voor de veiligheid kan er dan weinig misgaan.”


Een smart home is echter niet altijd de goedkoopste oplossing, stelt Ploeger. “Er zijn voor de gewone consument al een hoop losse systemen op de markt, maar deze werken vaak niet goed samen met andere systemen. Als je goede systemen wilt en deze met elkaar wilt verbinden, hangt daar vaak wel een prijskaartje aan. Maar voor de echte droomhuizen is het noodzakelijk om dit goed te regelen.”


Volgens Veenstra laten consumenten zich in dan ook drie segmenten verdelen. “Enerzijds heb je de jeugd die alles wat smart is als ‘fun’ ziet. Dan heb je een groep mensen die meer comfort in hun huis willen. Voor senioren, tenslotte, maakt smart technologie het mogelijk om langer in hun eigen huis te blijven wonen.”

Feit

Domotica is een breed begrip. Het omvat alle technologische oplossingen die het woongenot en wooncomfort kunnen verhogen. “Alles wat enigszins elektrisch is, kan worden gekoppeld”, stelt Ploeger. “Als je ’s ochtends wakker wordt kan je met een druk op de knop muziek aanzetten, de lichten aandoen en je gordijnen openen. Alles staat met elkaar in verbinding.”

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles