European Media Partner

Slimmer omgaan met water

Slimmer omgaan met water moet de basis zijn in ontwerpen van Smart City-projecten.

Dat is wat Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, als uitgangspunt ziet voor stedelijke ontwikkelingen en de bouwprojecten van vandaag en morgen: “Als er geen blauw is opgenomen in de voorbereidingsplannen van bouwprojecten die uit de koker komen, dan is het een verloren plan.” 


En het is niet zonder reden dat Van der Sande deze uitspraak doet. De verstedelijkingsopgave en de veranderende weersomstandigheden stimuleren de noodzaak voor een goede blauwe dooradering van stedelijk gebied. “We zien enerzijds dat met name in het westen van het land er steeds meer groen verloren gaat door verstedelijking. Dat betekent dat er andere oplossingen moeten komen om water vast te houden en los te laten, afhankelijk van het weer”, vertelt Van der Sande, “Want die weersomstandigheden zijn enorm veranderd. De extremen waar we mee te maken, een overschot aan water door hevige regenval, of een tekort door droogte, hebben ingrijpende gevolgen en vragen om een nieuwe aanpak. Extremen zorgen voor uitdagingen en die extremen worden steeds groter. Ergo, onze uitdagingen worden steeds groter.”


De vraag die centraal staat is: hoe kun je ervoor zorgen dat water, dat plots valt, kan worden vastgehouden, maar ook, op het juiste moment, kan worden losgelaten? “In Rotterdam zijn er bijvoorbeeld ‘blauwe daken’ en andere oplossingen; praktische manieren om invulling te geven aan die vraag.” Maar waar Smart Cities hun meerwaarde hebben is de datagedrevenheid. Dát is waar we in het kader van water ook gebruik van moeten maken wat Van der Sande betreft. “Door data kunnen we anticiperend vermogen opbouwen. Dat anticiperend vermogen moeten we vervolgens meenemen in de ontwerpprincipes van stedelijke ontwikkelingsprojecten: wat moeten we vasthouden? Met welk tempo moeten we water loslaten? Om maar een paar vragen te noemen die we kunnen beantwoorden met data. Zo is er ook bij het hoogheemraadschap van Rijnland een proceskamer waar alle activiteiten rondom water en het weer nauwlettend met data worden gemonitord en aangestuurd.”


Van der Sande benadrukt sowieso hoe belangrijk blauw in de ontwerpfase is. “Mijns inziens moet je in het ontwerp in eerste instantie bepalen wat de blauwe basis is van je stad. Daarop moet je bouwen. Daar kun je de data voor inzetten die ik net benoemd heb. En die data kunnen bouwers dan zelf in het ontwerp opnemen, zodat zij zelf (een deel van) de monitoring en aansturing kunnen doen.” In die ontwerpfase is betrokkenheid van verschillende partners zo belangrijk. “Het bundelen van kennis is juist wat zo past in het DNA van ons land. Samenwerking is doorslaggevend.”


Want een juiste inzet van partijen in het kader van blauw betekent dat we voordeel kunnen behalen op het gebied van duurzaamheid maar ook vanuit een financieel oogpunt. “Aquathermie bijvoorbeeld, kortweg: warmte uit water, is een wijze waarop zowel in het licht van duurzaamheid als vanuit financieel oogpunt winst behaald kan worden. Afvalwater is warmer dan het moet zijn na zuivering door een waterzuiveringssysteem. Dat warmteoverschot kan dan juist afgetapt en ingezet worden om energiezuiniger, en dus financieel voordeliger, te acteren.” 


Het is slechts een voorbeeld van de financiële aantrekkelijkheid van duurzaamheidstechnieken gericht op slim watergebruik. Vanuit een financieel perspectief is het vooral aantrekkelijk dat nu investeren in nieuwe technieken weliswaar veel kosten meebrengt, maar dat de kosten op de lange termijn door niet nu te investeren veel hoger uitvallen. “Bovendien kunnen we nadenken over verdienmodellen en kunnen kosten gedrukt worden op het moment dat we overgaan op massaproductie. Maar dan moeten we wel nu die stappen zetten. We moeten niet smart zijn op het einde, maar nu. Smart Cities vereisen ook ‘Smart People’.”

Delen

Journalist

Related articles