European Media Partner

Slimme mobiliteit uitgelicht

Intertraffic is een toonaangevend vakevenement voor infrastructuur, verkeersmanagement, slimme mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeren.

Zo’n 900 exposanten uit 53 landen en 35.000 verkeersprofessionals uit 140 landen treffen elkaar om de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen te adresseren. Naast 13 expositiehallen met innovatieve oplossingen is er een uitgebreid kennisprogramma en een speciaal platform voor startups, ITSUP. 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nemen wederom gezamenlijk deel aan Intertraffic. Zij presenteren zich met andere publieke en private partijen onder het label “Smart Mobility, Dutch Reality”. Daarnaast zijn zij hosts van het Smart Mobility Summit-programma met inhoudelijke sessies over actuele ontwikkelingen in het werkveld, met aandacht voor de kansen die digitalisering en data bieden op het vlak van mobiliteit. Met dit hostmanship en dat van ITSUP onderstrepen IenW en RWS het belang van innovatie, nationale en internationale samenwerking, standaardisering en opschaling. Centraal staat de aanpak van mobiliteitsopgaven in relatie tot de stedelijke problematiek van dit moment: toenemende verstedelijking en druk op beschikbare ruimte, veiligheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. ‘Veilig, slim en duurzaam’ dus als rode draad.


Intertraffic vindt plaats van 21 tot en met 24 april 2020 in de RAI en maakt onderdeel uit van het internationale beursportfolio van RAI Amsterdam.

Delen

Journalist

Related articles