European Media Partner

Slimme infratechniek heeft de toekomst in handen

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder modernisering van de infrastructuur en de energietransitie. Om deze vraagstukken op te lossen is techniek onmisbaar. Begin dit jaar vond daarom de fusie plaats tussen ASTRIN, de brancheorganisatie voor smart infra, en ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Beide organisaties bundelen de krachten om de uitdagingen die er zijn aan te pakken én de positie van infratechniekbedrijven te versterken. 

Met de fusie geven ASTRIN en Techniek Nederland een impuls aan het beter en duurzamer maken van de mobiliteit en infrastructuur in ons land. Slimme technieken spelen daarbij een hoofdrol. Met slimme infratechniek realiseren we smart cities van de toekomst. De komst van connected cars en de verwachte groei van slimme openbare verlichting en mobiliteit bieden bijvoorbeeld veel perspectief, net als cybersecurity, big data en beheer op afstand. “We hebben onze krachten sinds 1 januari gebundeld in de vakcommissie Smart Infratechniek van Techniek Nederland”, vertelt Berry Krouwel, voorzitter van de vakcommissie en directeur van Stam & Co Infratechniek. “We treden vanaf nu naar buiten met één stem. Zo versterken we onze belangenbehartiging in Den Haag en bij belangrijke stakeholders.” 


De positie van infratechniek is ingrijpend aan het veranderen. Waar vroeger de betonbouwers het ritme bepaalden van de bouw van een tunnel, is dat nu de techniek. Krouwel: ‘Technische systemen, zoals verlichting, branddetectie, camera’s en ventilatie zijn onmisbaar voor het realiseren van een veilige tunnel. Techniek is bovendien nodig om tunnels energiezuinig of zelfs energieneutraal en circulair te maken. Infratechniekbedrijven passen steeds meer sensortechnologie en andere slimme technieken toe om dat mogelijk te maken. Het gebruik van data zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Slimme techniek wordt steeds belangrijker en dus ook de rol van onze bedrijven. ”


Het aandeel techniek neemt alleen maar toe in infrastructurele projecten, zoals tunnels, sluizen, gemalen en auto- en spoorwegen. Dat betekent dat er ook meer technici nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. “De infratechniek zit te springen om technische vakmensen”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “Jong technisch talent en zij-instromers die nú kiezen voor de infratechniek werken aan de toekomst van ons land. Het helpt daarbij dat techniek interessanter wordt door bijvoorbeeld ICT-toepassingen en sensortechniek.” Infratechniekbedrijven hebben grote behoefte aan technische vakmensen uit het vmbo en mbo.  Maar er is daarnaast steeds meer behoefte aan technici op hbo- en wo-niveau, met name voor ICT-vraagstukken. Terpstra: “We hebben dus niet alleen méér medewerkers nodig, maar óók medewerkers met een hoger opleidingsniveau en met andere competenties en vaardigheden.”


Het imago van de techniek verbetert snel. Terpstra: “Waar techniek enkele jaren geleden nog werd geassocieerd met de beroepen van het verleden zijn technische beroepen nu cruciaal voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Het zijn de banen van de toekomst. Jonge mensen die van betekenis willen zijn, kiezen dan ook voor een carrière in de technieksector en dat is fantastisch. Want zonder techniek kunnen we ook geen duurzame en circulaire samenleving worden.” 


Infratechniek is essentieel voor het bereikbaar houden van onze binnensteden, elektrisch rijden en verminderen van de CO2-uitstoot. Dankzij slimme technologie is het nu al mogelijk om verkeersstromen intelligent te maken. De overheid is enkele jaren geleden van start gegaan met het programma Talking Traffic om vaart te geven aan die ontwikkeling. Verkeerssystemen kunnen rechtstreeks communiceren met een voertuig, Ze geven bijvoorbeeld een signaal dat een vrachtwagen op een bepaalde snelheid moet rijden zodat die niet voor een rood stoplicht komt te staan. Zo stoot de vrachtwagen minder uitlaatgassen uit en slijt het asfalt niet door het remmen en weer optrekken. Ook ambulances zijn straks dankzij talking traffic altijd connected en digitaal zichtbaar. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Krouwel: “De technologie is er. Nu nog de implementatie. Daarvoor is een strakke regie nodig die ervoor zorgt dat niet iedere gemeente een ander protocol hanteert. Op gemeentelijk niveau hebben we de komende jaren nog heel wat winnen.”


Om al op korte termijn afspraken te kunnen maken over landelijke protocollen in de infratechniek is het belangrijk dat de potentie van infratechniek óók bij provincies en gemeenten door gaat dringen, besluit Terpstra. “Dan kunnen we de implementatie versnellen en de enorme mogelijkheden van smart infra optimaal gaan benutten. Maar we moeten het wél samen doen. Zo zijn we bijvoorbeeld in de riooltechnologie al goed op weg. Een goed voorbeeld waar we veel vertrouwen in hebben. Door samenwerking tussen overheid en infratechniekbedrijven komen we tot nieuwe, innovatieve technische oplossingen. Die hebben we hard nodig voor de toekomst van Nederland.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles