European Media Partner

Slimme gebouwen voorwaarde tot ‘Parijs’

Slimme gebouwen zijn een voorwaarde om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dergelijke gebouwen zorgen voor CO2 reductie,  meer comfort, veiligheid en een hogere arbeidsproductiviteit. 

‘Vroeger waren huizen van steen met een installatie als toevoeging, straks worden ze rond intelligente installatiesystemen gebouwd’

“Innovatie en digitalisering zijn thema’s die in de bouwsector een cruciale rol spelen. Zonder slimme gebouwen kunnen we nooit aan de klimaatdoelstelling van Parijs, een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050, voldoen”, zegt Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda. De Bouwagenda is ingesteld door een aantal ministeries om de route uit te stippelen en een zet aan deze verduurzaming te geven.

 

“Het verduurzamen van acht miljoen woningen vóór 2050 is een gigantische opgave”, vervolgt Wientjes. “Dat betekent duizend woningen per dag terwijl we tegenwoordig slechts een handvol per dag halen. We hebben een revolutie nodig. Digitalisering en innovatie – met andere woorden: slimme gebouwen - zijn dringend noodzakelijk.”


Doekle Terpstra, eertijds vakbondbestuurder, legt de voordelen van slimme gebouwen uit. Terpstra is sinds 2017 voorzitter van UNETO-VNI, de belangenbehartiger van de installatiebranche die vanaf 2019 ‘Techniek Nederland’ gaat heten.


“Een slim gebouw heeft sensoren, datastromen en apparatuur die met elkaar communiceert”, zegt hij. “Daarmee kunnen we efficiënter wonen en werken. Het energieverbruik en CO2-uitstoot neemt af, comfort en veiligheid neemt toe. Ook worden problemen sneller zichtbaar. Apparaten die aan sensoren zijn gekoppeld, zullen het moment van onderhoud aan de installaties bepalen. Dat is efficiënter en verlengt de levensduur.”


Ook Wientjes is ervan overtuigd dat CO2 neutraliteit uitsluitend via smart buildings is te bereiken. “Vroeger waren huizen van steen en gold een installatie vooral als toevoeging, in de nabije toekomst worden onze woningen rond installatiesystemen gebouwd”, aldus de voorzitter van de Bouwagenda.


Hoewel intelligentie nu vooral in grote gebouwen wordt toegepast, sijpelt dit steeds meer naar appartementencomplexen en rijkere woningen door. “Het IoT ‘denkt’ mee over temperatuur, licht en klimaat. Een slim gebouw is adaptief op wensen van de gebruiker, bijvoorbeeld via een smartphone”, verduidelijkt Terpstra. 


Slimme gebouwen staan echter op gespannen voet met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Bedrijven zijn verplicht aan te geven met welk doel ze persoonsgegevens opslaan terwijl personen het recht hebben zich daaraan te onttrekken. Naarmate er meer registratiemomenten in het gebouw komen, wordt het voor de eigenaar moeilijker zich daaraan te houden. Bouwers kunnen daar bij het ontwerp rekening mee houden. “Het is echter aan de politiek en de wetgever om grenzen te stellen.”


Feit

- slimme gebouwen leiden tot minder energieverbruik en afval, hogere productiviteit en meer welbevinden (Building Holland 2019)

- Nieuwe privacywetgeving (AVG) staat vaak op gespannen voet met slimme gebouwen (VV+, vakblad voor installatieadviseurs) 

Delen

Journalist

Tseard Zoethout

Related articles