European Media Partner

Slim samenwerken is pas echt innovatief

De Bouwagenda heeft in 2016 de opdracht gekregen om de Nederlandse gebouwde omgeving klimaatneutraal, circulair en duurzaam te maken. Wij werken hard aan het creëren van de condities om het voor de markt mogelijk te maken om de grote vraag naar energie-neutrale gebouwen en infrastructuur te beantwoorden.

Ik zie dat diezelfde markt ongelooflijke resultaten heeft geboekt. Er zijn technische innovaties ontwikkeld die helpen om sneller en duurzaam te kunnen bouwen. Zo zijn er prachtige prefab systemen ontworpen waarmee je in een dag een energie-neutrale woning uit de grond kunt stampen, er zijn systemen waar de techniek al is geïncorporeerd in de structuur van een woning, waar muren met een robotarm worden gemetseld. Kortom, we zien dat de bouwsector al veel oplossingen heeft gevonden voor de grote opgave waar we mee worstelen.


Waar het wat de Bouwagenda betreft nu op aankomt is procesinnovatie. Alleen als we op een andere, slimme manier gaan samenwerken kunnen we met die nieuwe technieken de broodnodige versnelling en opschaling in de bouw aanjagen. Bij deze nieuwe, slimme samenwerkingsvorm zijn alle partijen bij de start van een project betrokken: financiers, ontwerpers, bouwers, overheden. Ik heb het dan over projecten als het grootschalig verduurzamen van corporatiebezit en particuliere woningen, het renoveren en vernieuwen van onze infrastructuur én het toekomstbestendig maken van onze steden. Wanneer alle partijen bij aanvang van een project betrokken zijn levert dat robuustere oplossingen op omdat je uit alle invalshoeken de belangen meeneemt. Deze robuuste oplossingen zijn bovendien op de lange termijn waardevast, want beter doordacht en van een grotere kwaliteit. Ook kun je door budgetten samen te voegen slimmer financieren. Kortom: Je krijgt meer waarde voor je geld als je alle beschikbare middelen en kennis combineert. Deze manier van werken vraagt wel van alle partijen dat zij over hun eigen schaduw heen stappen om plannen te maken die het grote belang dienen. En het vraagt van ze dat ze elkaar vertrouwen. 


We hebben gezien wat slimmer samenwerken oplevert bij de onderhandelingen rond het klimaatakkoord. Maar ook bij ons mkb-convenant in Rotterdam, waar de overheid zich verbonden heeft aan aannemers om te kijken hoe ze de kennis en kunde van de markt mee kunnen nemen in een aanbestedingstraject. Of bij ons Ontwerp en Bouwplatform, onder leiding van Ben van Berkel en Carolien Gehrels, waar we integraal naar te ontwikkelen gebieden kijken begint deze vorm van werken zijn vruchten af te werpen. Polderen 3.0 noemen we het bij de Bouwagenda weleens. Polderen heeft voor Nederlanders soms een negatieve lading, maar als wij in het buitenland onze werkwijze presenteren is dit voor velen een openbaring. Dit is waar Nederland groot in is. Maak er gebruik van om samen werk te maken van om de kwaliteit van leven in Nederland te vergroten. En daar wellicht ook zelf beter van te worden.


Bernard Wientjes, voorzitter Bouwagenda

Delen

Journalist

Related articles