European Media Partner

Slim beveiligen tegen brand

De meeste bedrijven zijn voorzien van goede rookmelders en nemen maatregelen tegen het risico op brand. Toch kan er altijd iets gebeuren. Kortsluiting, een smeulende sigarettenpeuk, een pan die vlam vat in de bedrijfskantine, het risico op brand blijft altijd aanwezig. Hoe goed je je ook voorbereid.

In het Bouwbesluit 2012 staat daarom wettelijk vastgelegd dat sommige bedrijven zich verplicht moeten aansluiten op een Openbaar Meldsysteem (OMS). Dit systeem verbindt de brandmeldinstallatie in het bedrijf met de meldkamer van de regionale brandweer, zodat deze direct kan beoordelen of er sprake is van een noodsituatie waarvoor zij moeten uitrukken.


Volgens het Bouwbesluit zijn er een aantal bedrijven die verplicht aangesloten moeten zijn op een OMS. Hierbij kun je denken aan bedrijven waar veel kwetsbare personen zijn, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook de cellen in gevangenissen, waar mensen niet zelf weg kunnen komen wanneer er brand uitbreekt. Daarnaast zijn ook gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals luchthavens, en bedrijven waar veel gewerkt wordt met gevaarlijke en brandbare stoffen verplicht om zich aan te sluiten op een OMS. Als laatste zijn ook bedrijven met zogenaamd ‘maatschappelijk belang’ of bedrijven met een verhoogd risico op grote financiële schade, verplicht zich aan te sluiten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan musea met waardevolle kunstcollecties. Ook kunnen bedrijven zelf een aanvraag voor aansluiting op een OMS indienen. Als er inderdaad sprake is van een verhoogd risico kunnen deze aangesloten worden.


Abonnees van een OMS moeten wel aan een aantal aansluitvoorwaarden voldoen. Zo mag de aangesloten installatie niet te veel onduidelijke of onnodige meldingen veroorzaken, moet de installatie aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moet het voor de brandweer onmiddellijk zijn bij welke brandweeringang de brandweer het best kan inzetten. Ook moet de gebruiker bij een melding meewerken aan de beoordeling van de melding. Al deze zaken zorgen ervoor dat de brandweer sneller kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van brand en kan daardoor efficiënter reageren en optreden.


Aan beveiliging deze slimme beveiligingsapparatuur worden natuurlijk hoge eisen gesteld. Zo mag er bij de alarmtransmissie geen gebruik worden gemaakt van de reguliere internetverbinding van het bedrijf. Deze is over het algemeen open en daardoor onveilig, omdat er risico op cybercrime aanwezig is. Er zijn daarom besloten en volledig gescheiden verbindingen nodig. Ook is er een tweede back-up verbinding noodzakelijk. Over het algemeen zijn internetverbindingen in Nederland stabiel, maar mocht er toch iets gebeuren (denk aan een stroomstoring of zelfs aan sabotage), dan is het noodzakelijk dat er een tweede verbinding aanwezig is om de meldingen over te brengen, zodat er in het geval van brand geen enorm risico ontstaat.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles