European Media Partner

Securitychecks op vliegvelden vragen om slimme systemen

In een wereld waarin openbare veiligheid onder druk staat, begint het belang van security zwaarder te wegen. Zeker op traditioneel drukbezochte locaties, zoals airports en havens, bestaat er toenemende aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Er wordt extra mankracht ingezet, terwijl daarnaast vaker gebruik wordt gemaakt van slimme checks met behulp van scan- en detectiesystemen.

‘Met behulp van nieuwe scan- en detectietechnologie kunnen risico’s op een snelle en efficiënte wijze worden beperkt’

Vliegverkeer en een uitgebreid veiligheidsprotocol gaan hand in hand. Dat geldt uiteraard voor vliegbewegingen, maar ook voor vervoersbewegingen in en om vliegvelden. Wat dat betreft is er nieuws te melden, zowel aan de kant van Amsterdam Airport Schiphol als Rotterdam The Hague Airport. Die eerste locatie heeft de intentie aangekondigd om nieuwe opdrachten uit te schrijven op het gebied van beveiligingsdiensten. Er gaat daar een fors bedrag mee gemoeid, namelijk een totale waarde van 2 miljard euro. Welke beveiligingsbedrijven daarbij betrokken gaan raken, is nog niet bekend, maar het bestuur van Schiphol heeft wel aangegeven dat er raamovereenkomsten worden gesloten met maximaal zeven marktpartijen.


Ook Rotterdam The Hague Airport zit niet stil. ‘We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen’, liet een woordvoerder medio maart optekenen door Dagblad010, waarbij hij tegelijkertijd niet de behoefte voelde om het achterste van zijn tong te laten zien. Directe aanleiding om extra maatregelen te nemen, was de aanslag begin maart in een Utrechtse tram, waarbij drie mensen stierven en drie levensgevaarlijk gewond raakten. Dat was voor het vliegveld tussen Rotterdam en Den Haag een duidelijk motief om extra beveiliging in te zetten, die zover bekend grotendeels bestond uit het inzetten van extra mankracht. Of het daarbij is gebleven, werd niet bekend gemaakt: ‘Over de precieze inhoud van die maatregelen kunnen wij geen mededelingen doen’, benadrukte de woordvoerder tot slot. 


Welke maatregelen precies in het geding zijn, mag dan vooralsnog onduidelijk blijven. Die inspanningen getuigen in ieder geval van de wil om security naar een hoger level te tillen. Deze tendens is niet uit de lucht komen vallen. Al jarenlang wordt er volop gesleuteld om de kansen van nieuwe technologie ook binnen de securitywereld uit te nutten. Zo maken slimme toegangssystemen op luchthavens steeds meer gebruik van biometrie, terwijl scan- en detectiesystemen bruikbare data opleveren om securitybedreigingen tot een minimum te beperken. Ander voorbeeld zijn hoogwaardige HD-beelden van beveiligingscamera’s. De inzichten in de doorstroming van bezoekers leveren duidelijke analyses op voor beveiligingsdoelen. 

De wil om security naar een hoger level te tillen, heeft niet alleen van doen met nieuwe technische mogelijkheden, maar uiteraard tevens met de toegenomen onveiligheid in de wereld. Er bestaat al lange tijd de historie van smokkelwaar als verdovende middelen, verborgen bedreigde diersoorten of explosieven, terwijl daar natuurlijk ook het risico van terrorisme aan is toegevoegd. Met behulp van nieuwe scan- en detectietechnologie kunnen dergelijke risico’s op een snelle en efficiënte wijze worden beperkt.


Wat tot slot nog als een duidelijke uitdaging geldt, is dat drukbezochte vervoerslocaties als luchthavens en zeehavens optimaal beschermd moeten worden tegen terrorisme en criminaliteit, terwijl de afhandeling van passagiers, bagage en goederen veilig, snel en efficiënt moet gebeuren. Met alleen de inzet van beveiligingspersoneel komt je daar niet mee, daar is ook de inzet van slimme apparatuur voor nodig.

Feit

Een belangrijke frustratie bij vliegtuigpassagiers zijn de lange rij wachtenden bij controles op luchthavens. Velen kennen het scenario: riemen af, laptops en smartphones uit je tas voor aparte controle, terwijl de rest van de bagage ook nog eens apart wordt gecontroleerd. Grote kans dat die tijdrovende bezigheid zijn langste tijd heeft gehad. Nieuwe technologie is namelijk steeds beter in staat om bagage op ongeregeldheden te controleren.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles