European Media Partner

Schuldenproblematiek is een veelkoppig monster

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel lastig in te schatten, maar de verwachting is dat er een ‘tsunami’ aankomt van mensen met ernstige financiële problemen. En dat komt bovenop de schuldenproblematiek waar we in Nederland al mee te maken hebben.

“De schuldenproblematiek is een veelkoppig monster, dat ernstige sociale, maatschappelijke en commerciële schade tot gevolg heeft”, vertelt Marcel Wiedenbrugge, ondernemer, auteur en salesdirector van Credit Expo. “Door de verschillende belangen van diverse betrokken stakeholders, privacywetgeving en het gebrek aan standaardisatie, is het lastig om deze problematiek eenduidig in kaart te brengen. Elk jaar melden zo’n 90.000 mensen zich aan voor schuldhulp. Eén van de problemen is dat op het moment van aanvraag er gemiddeld vijf jaar verstreken is en er dus veel kostbare tijd verloren gaat. Er zijn in Nederland naar schatting zo’n 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle en problematische schulden en de verwachting is dat deze groep als gevolg van de coronacrisis fors groter zal worden. Momenteel worden bedrijven in de direct getroffen sectoren door de overheid nog overeind gehouden, maar er zijn ook veel ondernemers die weinig of geen steun krijgen en op hun vermogen (moeten) interen. Steunmaatregelen zijn uiteraard niet eeuwigdurend en spaargeld raakt ook een keer op, dus zal je als samenleving na moeten denken over maatregelen om te voorkomen dat grote groepen mensen financieel onderuitgaan.”


Volgens Wiedenbrugge is de bijdrage die creditmanagement kan leveren aan het terugdringen van de omvang van de schuldenproblematiek onderbelicht gebleven. Opmerkelijk, vindt hij. “De aandacht ligt in de media vaak bij de incassobureaus, maar zij acteren feitelijk aan het eind van het order to cash proces. Creditmanagement richt zich primair op het managen van krediet- en betalingsrisico’s en het klantgericht ‘verleiden’ tot correct betalingsgedrag. Als ik er als leverancier voor kies om een aankoop op krediet te leveren, dan neem ik financieel gezien twee risico’s. Allereerst is er de vraag of je voldoende kredietwaardig bent en vervolgens is er het risico van niet-tijdige betaling. Die twee risico’s hoeven overigens niet per se met elkaar samen te hangen. Als zodanig kun je met professioneel opgezet creditmanagement een hoop (financiële) problemen voorkomen. Door middel van specifieke creditmanagementsoftware (CMS) kunnen order to cash processen efficiënt en dynamisch ingericht worden. Klantsegmentatie is een volgende stap in klantgericht financieel beheer. Verder kunnen met behulp van CMS betalingsachterstanden snel geïdentificeerd worden en kunnen bedrijven hier klantgericht op inspelen. Creditmanagement kan daarmee een positieve rol spelen in het voorkomen van escalatie van betalingsproblemen en bijkomende kosten.”


Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we de omvang van de schuldenproblematiek significant kunnen terugbrengen. “Er zijn een aantal zaken die we collectief veel beter kunnen doen”, stelt Wiedenbrugge. “Een daarvan is tijdige signalering en de opvolging daarvan. Tal van CMS-oplossingen lenen zich hier uitstekend voor door middel van zogenaamde workflow of robotisering. Daarnaast is het ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor preventie in vorm van voorlichting en educatie. Bijvoorbeeld door op scholen op alle niveaus les te geven over verantwoord omgaan met geld, maar ook door digitaal financiële zelfredzaamheid te faciliteren en te bevorderen. Door technologie en ervaringen uit het creditmanagement in te zetten kan veel toekomstig leed bespaard worden.”


Om het ook economisch haalbaar te krijgen is de inzet van technologie volgens Wiedenbrugge essentieel. “Door technologie aan de voorkant van het proces in te zetten kunnen we consumenten effectief helpen om escalatie van problemen en bijkomende kosten te voorkomen. De overheid zou dit kunnen faciliteren door een app te laten ontwikkelen waarmee de burger 24/7 inzicht en overzicht krijgt in zijn volledige financiële situatie, inclusief eventuele toeslagen en zelfleerprogramma’s. De technologie is er al. De vraag is enkel nog hoe we dit op een veilige manier landelijk kunnen gaan inzetten, daarbij rekening houdend met AVG-wetgeving en veiligheid van data door encryptie. We moeten ervoor zorgen dat de technologie op een positieve en begrijpelijke manier met mensen communiceert, zodat zij gestimuleerd worden om actie te ondernemen in plaats van lijdzaam af te wachten tot de schade maximaal is. Zo kunnen kennis en ervaring uit het creditmanagement er uiteindelijk voor zorgen dat mensen niet in de financiële problemen komen of in ieder geval tijdig gesignaleerd en adequaat geholpen worden.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles