European Media Partner

Schulden? Uw gemeente helpt!

Stapels ongeopende post. De deur niet meer opendoen uit angst voor deurwaarders. Schulden zijn voor veel mensen dagelijkse realiteit. Iedereen met schulden kan terecht bij de gemeente voor hulp. Toch klopt lang niet iedereen aan voor hulp. Waarom? Schulden gaan vaak hand in hand met schaamte. 

Maar liefst 1 op de 10 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Schulden hebben een enorme impact op het dagelijkse leven. Mensen raken volledig in beslag door hun financiën. Ze vullen het ene gat met het andere. Krijgen te maken met oplopende rekeningen door incassokosten. Worden ziek of doen niet meer mee aan sociale activiteiten. Door schulden raken mensen dikwijls in een isolement. Alle aandacht gaat uit naar ‘overleven’. Mensen leven bij de dag en er is geen ruimte meer voor lange termijn denken. 


Steeds meer partijen
staan op tegen schulden. Dit resulteert in nieuwe initiatieven waarbij schuldenaren actief worden benaderd. Zelf de helpende hand reiken in plaats van wachten tot de schuldenaar hulp zoekt. En samen doen wat werkt. Zo zijn er samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Bij een betalingsachterstand in bijvoorbeeld de huur gaat de hulpverlening actief op bezoek bij de huurder. In de praktijk blijkt deze aanpak zeer effectief. Hiermee worden mensen bereikt die anders niet om hulp vragen. Bovendien zijn de problemen bij een eerste achterstand vaak minder complex. Hierdoor kunnen mensen makkelijker geholpen worden.  


Verder zijn er
steeds meer gemeenten waar burgers preventief ondersteuning krijgen bij het beheren van hun geld. Zo voorkomen deze gemeenten dat mensen schulden ontwikkelen. Maatwerk is hierbij belangrijk zodat de ondersteuning niet te zwaar of te licht is. Dit betekent goed kijken naar de mens, zijn situatie en mogelijkheden om te ontwikkelen.  


Ook werkgevers zijn steeds actiever in het helpen van werknemers met schulden. Dat is een goede ontwikkeling. Schulden komen bij werkgevers vaak in beeld door loonbeslag, veelvuldige ziekmelding, verminderde concentratie etc. Door het gesprek met medewerkers aan te gaan en hulp te bieden, kunnen mensen met soms hele simpele maatregelen geholpen worden. Belangrijk is om maatwerk te bieden en te doen wat nodig is. Soms is dat een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Maar soms is een betalingsregeling treffen in combinatie met budgetcoaching bijvoorbeeld al voldoende. 

Anne-Mieke de Peuter

Directeur PLANgroep


Delen

Journalist

Related articles