European Media Partner

SBM Offshore: olie- en gaservaring als fundament om de markt voor hernieuwbare energie te betreden

In de huidige maatschappij is de levering van energie van cruciaal belang.  Onze samenleving kan niet functioneren zonder energie. Ook de vraag naar energie neemt toe. Zelfs nu de huidige energietransitie in gang is gezet zullen fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar verwachting nog decennialang een essentiële bron blijven. Tegelijkertijd wint duurzame energie terrein en dit is ook van essentieel belang in de transitie naar een duurzame toekomst. Voor deze overgang kunnen de expertise en ervaring van belangrijke spelers in de olie- en gasindustrie uiterst waardevol zijn.

Met circa 5.000 werknemers over de hele wereld ontwerpt, bouwt en exploiteert SBM Offshore drijvende platformen die meer dan 1% van de olie in de wereld produceren. SBM Offshore streeft voortdurend naar vermindering van de uitstoot binnen hun kernactiviteiten en kijkt tegelijkertijd naar de overgang naar hernieuwbare energie, met een focus op drijvende offshore-windenergie, golfslagenergie (zoals verder wordt uitgelegd in de sectie hernieuwbare productportefeuille) en CO2 afvang en opslag .

Olie en gas

Een bedrijf dat zich in de basis bezighoudt met olie en gas, komt misschien niet in je op als je denkt aan uitstootvermindering en duurzaamheid. Maar als we wat verder kijken, valt er juist in de olie- en gas sector veel te winnen. “Op dit moment heeft de markt nog steeds olie en gas nodig om aan de vraag naar energie te kunnen voldoen”, stelt Séverine Baudic, managing director New Energies & Services bij SBM Offshore. “En om in die behoefte te voorzien, kijken we naar duurzamere manieren om olie- en gasoplossingen te leveren.” Een belangrijk aandachtspunt voor SBM Offshore is dan ook het verminderen van de uitstoot van hun Floating Production Storage and Offloading-schepen (FPSO’s), onder andere via hun emissionZERO™-programma. “Dit programma is een typisch voorbeeld van onze visie: het leveren van energie uit de oceanen op de meest duurzame manier. Binnen ons emissionZERO™ programma streven we ernaar om energieoplossingen te ontwerpen voor de productie van olie en gas, maar netto zonder emissies over de gehele levenscyclus.”


De transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Naast een noodzaak om de core business te verduurzamen, is de afgelopen jaren echter ook gebleken dat er behoefte is aan hernieuwbare energiebronnen. Daarom is SBM Offshore ongeveer tien jaar geleden begonnen met de overstap naar de markt voor hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder de drijvende offshore windmarkt. “De fossiele brandstof gerelateerde inkomsten helpen ons te investeren in deze nieuwe en opkomende markt, die met zijn eigen uitdagingen komt.” Die uitdagingen liggen bijvoorbeeld bij het juridische kader rond hernieuwbare energie dat nog steeds wordt uitgetekend, maar ook bij het feit dat de overgang naar nieuwe energiebronnen tijd vergt. Veel projecten zijn momenteel in ontwikkeling, maar de bouw van grootschalige commerciële drijvende windparken zal waarschijnlijk niet eerder dan in 2024 beginnen. “We werken aan projecten die pas over een paar jaar definitief worden goedgekeurd, en dat is een uitdaging op zich. Niet iedereen begrijpt hoeveel tijd het kost om de overstap naar hernieuwbare energie te maken. Het is echt een evolutie.”


En die evolutie is mede gebaseerd op de kennis en vaardigheden die SBM Offshore in de afgelopen decennia heeft opgebouwd. SBM Offshore is toonaangevend op het gebied van afmeersystemen en drijvende constructies en dat is ook terug te zien in de manier waarop ze oplossingen voor hernieuwbare energie benaderen. “Onze hele visie op hernieuwbare energie is gecentreerd rond oceanen, omdat we sterke technologische vaardigheden hebben met betrekking tot alles wat drijft. Dat zit in ons DNA. Bovendien hebben we uitgebreide ervaring met het beheren en uitvoeren van grote offshore projecten.” Deze vaardigheden kunnen direct worden ingezet om deze nieuwe markt te betreden.


Op weg naar de toekomst

De overgang naar duurzame energie is erg spannend geweest voor de organisatie als geheel en de betrokkenheid van de medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van geweest. “De ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie creëert echt een sterke energie binnen de gehele organisatie”, aldus Baudic. “En onze medewerkers zijn dan ook enthousiast om de vaardigheden en kennis die ze in de loop der jaren hebben ontwikkeld, toe te passen op de markt voor duurzame energie.”


Op dit moment is SBM Offshore volop bezig met het opzetten van een portfolio van hernieuwbare energie producten, terwijl ze vasthouden aan de kern van wat ze kennen en beheersen op het gebied van technologieontwikkeling en projectmanagement van complexe projecten. “Vandaag de dag is onze ambitie voor duurzame energie met name gericht op de drijvende offshore wind markt”, stelt Baudic. “We willen ons positioneren binnen die markt, en een van de top 3 technologieleveranciers worden. Tegen 2030 willen we tot twee gigawatt aan drijvende windenergie projecten zekerstellen en om dat te bereiken zullen we 150-200 miljoen dollar investeren in deze zich ontwikkelende markt, met als doel onze aanwezigheid in de volledige waardeketen te vestigen. Zo dragen we bij aan een duurzamere toekomst voor de wereld en onze industrie.”


Het creëren van een duurzaam bedrijf

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van SBM Offshore’s cultuur geworden, niet alleen binnen hun productportfolio, maar in alles wat ze doen. “Om een voorbeeld te geven, we hebben een sterke focus op zeven Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, die we zorgvuldig hebben geselecteerd voor het stellen van doelen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG)”, stelt Baudic. Dat blijkt uit zowel projecten als producten, maar ook uit de manier waarop SBM Offshore omgaat met de lokale markten waarin ze actief zijn. “Een heel mooi voorbeeld hiervan is ons Plympton Farms Project in Guyana.” Sinds een paar jaar heeft SBM Offshore zich in Guyana gevestigd naar aanleiding van projecten voor een van hun belangrijkste klanten. Met het Plympton Farms project investeert het bedrijf in een landbouwproject dat lokale gemeenschappen helpt fruit en groenten te verbouwen. Deze producten worden vervolgens weer gebruikt om de bemanning te voeden aan boord van de drijvende platforms offshore Guyana, die SBM Offshore reeds exploiteert of nog zal gaan exploiteren. “Het draagt bij aan de gezondheid van de mensen daar, en het helpt bij de ontwikkeling van de lokale gemeenschap en het verminderen van emissies, omdat er geen voedsel geïmporteerd hoeft te worden.” Dit soort projecten zijn ook duurzaam in de zin dat ook zonder de aanwezigheid van SBM Offshore de lokale gemeenschap kan blijven voortbouwen op de projecten en gebruik kan maken van de vaardigheden en capaciteiten die ze door het project hebben ontwikkeld.DE HERNIEUWBARE EN DUURZAME PRODUCTPORTEFEUILLE TOEGELICHT:

Floating Offshore Wind: op basis van zogenaamde ‘tension leg platform’ (TLP) technologie is een drijvende structuur ontwikkeld, die aan de zeebodem wordt verankerd en waarop grote windturbines (tot 15 MW) kunnen worden geplaatst, ideaal voor gebieden met >50 meter waterdiepte

Wave Energy Converter (S3® WEC): een volledig flexibele buis, met directe omzetting van energie uit golven in elektriciteit door toepassing van elektro-actieve polymeren. De flexibele buis en zijn afmeersysteem vereisen een minimum aan onderhoud en zijn reeds met succes getest in een bassin

emissionZERO™: programma dat erop gericht is FPSO’s en andere drijvende oplossingen voor energieproductie op de markt te brengen met bijna-nulemissie over de gehele levenscyclus

Diversiteit in engineering
Toen Séverine Baudic twintig jaar geleden bij SBM Offshore kwam werken, werd het vakgebied van engineering grotendeels gedomineerd door mannen. En eigenlijk is dat nu nog steeds het geval. “Het is een feit waar ik me nooit ongemakkelijk bij heb gevoeld. Wat uiteindelijk belangrijk is, is dat je je onderdeel voelt van een team en ik heb bij SBM Offshore altijd samengewerkt met mensen met veel verschillende achtergronden. Soms houden vrouwen en meisjes zichzelf tegen als het op het behalen van hun doelen aankomt, en ik wil hun laten zien dat het helemaal niet nodig is om geïntimideerd te zijn. Ik was één van de eerste vrouwen die een sleutelpositie in de ‘executive committee’ van SBM Offshore kreeg en ik kan zien dat het een positieve invloed heeft op jonge ingenieurs binnen het bedrijf. Hen motiveren om zich te ontwikkelen is wat leiderschap voor mij betekent.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles