European Media Partner

‘Samenwerkingen zullen voor smart cities gaan zorgen’

De afgelopen jaren hebben er een behoorlijk aantal ontwikkelingen plaatsgevonden in de transitie naar smart cities. Op een heleboel punten zijn samenwerkingen gezocht en zo zijn ontwikkelingen als parkeersensoren en slimme verkeerslichten al in vele steden en gemeenten geïmplementeerd. Hoe kan de aanpak voor slimme steden worden versneld? Wim Willems, wethouder Gemeente Apeldoorn, licht toe.

Hoe zorg je nu voor een slimme stad?

“Samenwerking is het sleutelwoord. De G40 (stedennetwerk van veertig (middel)grote steden in Nederland, red.) heeft de afgelopen jaren al een heleboel punten opgepakt en vooral samenwerkingen (tussen overheden, met bewoners of bedrijven) opgezocht om steden steeds slimmer te maken. Zo zijn er onder andere  de slimme verkeerslichten en worden metingen van het grondwater en data verzameld door inwoners uit de wijken steeds belangrijker voor een slimme stad. Maar hoe moet deze data vervolgens geïmplementeerd worden? Er kunnen nog zo veel innovaties plaatsvinden, maar als er vervolgens geen beleid voor wordt gemaakt of aangepast dan blijven we achter de feiten aanlopen. Om dat te voorkomen is samenwerking cruciaal.” 


Wat is de rol van digitalisering voor een slimme stad?

“Nog te weinig worden smart cities samen gezien met digitalisering. Deze twee ontwikkelingen gaan hand in hand met elkaar. Maar net als met de online veiligheid hebben de ontwikkelingen voor smart cities ook betrekking op de privacy wetgeving. Het is de taak aan de gemeenten om hier middels samenwerking voor goede wet- en regelgeving omtrent privacy en het opslaan van data te zorgen.”


Niet iedereen heeft toegang tot de juiste digitale middelen. Kan iedereen mee in een slimme stad?

“Jazeker. Voor een slimme stad hoeven mensen niet per se digitaalvaardig te zijn. Voor bijvoorbeeld slimme verkeerslichten die op groen springen voor een fietser bij regen is het niet noodzakelijk voor de fietser om de technologie daarachter te kunnen begrijpen. Ook niet bij een verkeersoversteekplaats die oranje lampen in het asfalt laat oplichten als die detecteert dat er een fiets aankomt om de veiligheid te verhogen.”


Op welke manier worden het steeds slimmer maken van steden gemakkelijker?

“Middels de introductie van een Toolbox Slimme Stad wordt het realiseren van smart cities haalbaar én vooral tastbaar voor gemeenten en haar inwoners. “De toolbox kent ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld. Bij elke tool staat er een uitgebreide uitleg en achtergrond, zodat de gebruiker zelf kan zien of de tool nog wordt doorontwikkeld en voor welke doelgroep de tool bedoeld is. De toolbox Slimme Stad is er voor iedereen die zich afvraagt of er voor een bepaald probleem al dan niet iets bedacht is. Overheden, burgers en private partijen kunnen er terecht om tools te vinden en te plaatsen. Zo vindt er dus altijd doorontwikkeling plaats om een slimme stad te realiseren.”


Wat zijn de voordelen van slimme steden?

“Uiteindelijk moeten technologie en slimme ontwikkelingen leiden tot een slimme stad die goed is voor natuur, economie, en de inwoners van de stad. Het voorbeeld van de slimme verkeerslichten betekent niet alleen dat die verkeerslichten met elkaar kunnen communiceren, maar ook dat er met een navigatiesysteem kan worden gecommuniceerd. Dat is voor een vrachtwagen interessant, want als die weet dat het verkeerslicht over twintig seconden op groen gaat kan de vrachtwagenchauffeur gas terugnemen en zonder echt te remmen weer optrekken en doorrijden. Dat scheelt een liter diesel en extra uitstoot van CO2 en fijnstof, wat goed is voor het milieu in de stad. Tegelijkertijd is dit ook heel handig voor de fietsers want de verkeerslichten zijn gekoppeld aan het KNMI en kunnen ervoor zorgen dat fietsers groen licht krijgen wanneer het regent.”


Hoe zal een slimme stad ook gaan bijdragen aan een duurzamere stad?

“De G40 heeft de Green Deal Zes ondertekend. Dit betekent dat alle gemeenten van de G40 zich de vraag stellen hoe de stadslogistiek zo efficiënt mogelijk kan worden geregeld in de toekomst met zo min mogelijk emissie. In de praktijk betekent dit echter nog dat alle gemeenten zelf het wiel gaan uitvinden. En dat kan en moet anders. Wanneer een paar gemeenten het voortouw nemen, dan kunnen andere gemeenten dit kopiëren en implementeren om geld en manuren te besparen, en is de transitie mogelijk vele malen slagvaardiger. Eigenlijk is dit al een onderdeel van een slimme stad, een slimme manier van samenwerken.”


Op dit moment staan we voor een aantal interessante uitdagingen. Er is een tekort aan woningen en klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald. Gaan we dan ook nog slimme steden realiseren?

“We zullen moeten. Het is nú tijd voor het aangaan van samenwerkingen. De tijd van achterover hangen is geweest. Samen zorg dragen voor samenwerkingen die ervoor zorgen dat we steeds slimmere steden realiseren, die gezond voor milieu en mens zijn en ook nog eens bijdragen economische welvaart. In een wijk in Apeldoorn wordt door de buurt zelf gegevens gemeten en aan de hand daarvan wordt het gesprek aangegaan over hoe ze de buurt beter, schoner, mooier en leefbaarder kunnen maken. Wanneer allen betrokken partijen, inwoners en vooral de gemeenten, bewust zijn van wat het hen allemaal kan opleveren zullen er steeds meer slimme steden gerealiseerd worden.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles