European Media Partner

Samenwerking is essentieel voor de energietransitie

In 2030 moet de transportsector dertig procent minder CO2 uitstoten. Een van de oplossingen die hiervoor wordt aangedragen is transport op waterstof.

Echter, voordat het zwaar transport op waterstof kan gaan rijden is er nog veel werk aan de winkel. “Om hierin concrete stappen te zetten hebben wij het HyTrucks consortium opgezet”, vertelt Steve Sol, strategic partnership director bij Air Liquide. “In dit consortium werken 40 partijen samen aan het doel om over enkele jaren 1000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Als je kijkt naar de hoeveelheid diesel die hiermee vervangen wordt, kan dat leiden tot een CO2-besparing van wel 100.000 ton per jaar.”
Om dat te realiseren is samenwerking van het grootste belang. “Je bent in de waardeketen enorm van elkaar afhankelijk”, vertelt Sol. “De één kan niet zonder de ander en daarom moet je ook samen de uitdaging uitgaan om te innoveren. We werken daarom samen met iedereen die betrokken is bij zwaar transport en dit wil verduurzamen.”


De vervoerders die bij het HyTrucks consortium aangesloten zijn, zijn voorlopers in de duurzaamheidstransitie. “We staan aan de vooravond van een energietransitie van fossiele brandstoffen, via biobrandstoffen naar elektrisch rijden en waterstof”, vertelt Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics. “Wij willen in de toekomst graag met stille, schone en autonome voertuigen rijden, vandaar de deelname aan dit consortium. We moeten samen ontdekken hoe we dit het beste kunnen doen en zien dit als een goede mogelijkheid om deze transitie mee vorm te geven.”


Ook voor John Nielsen, directeur van Containerships was duurzaamheid een belangrijke drijfveer. “Als onderdeel van de CMA CGM Group zijn wij toegewijd aan de energietransitie in de industrie. Short sea shipping brengt al enkele milieuvoordelen met zich mee, die we ook op het land willen doorvoeren om onze klanten zo te helpen met het reduceren van hun footprint.”


Veel mensen zien logistiek en transport nu als een vervuiler, aldus Ard Jongeneel, technisch directeur van Jongeneel Transport. “Maar zonder die diensten kunnen we simpelweg niet. Als familiebedrijf vinden wij het belangrijk om met de tijd mee te gaan en willen we vooroplopen, zowel in techniek als in duurzaamheid. We gaan allemaal meer verbruiken, dus moeten we als vervoerders ook na gaan denken over het verminderen van de CO2-uitstoot en onze footprint. Dat is ook een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
In het consortium wordt vooral gekeken naar groene waterstof, vertelt Nielsen. “Dat betekent dat de energie die gebruikt wordt voor het elektrolyseproces en de productie van waterstof uit duurzame bronnen opgewekt wordt. Productie, opslag en verkoop van waterstof vinden op relatief korte afstanden van elkaar plaats, waardoor de footprint nog verder gereduceerd wordt. Dat maakt het dus een zeer duurzame mogelijkheid voor de toekomst.” 


Momenteel rijden alle drie de vervoerders al op LNG, maar waterstof is voor hen een van de mogelijke oplossingen om in de toekomst nog verder te verduurzamen. “De toekomst moet nog uitwijzen hoe breed waterstof kan worden ingezet, maar de vooruitzichten zijn goed”, vertelt Verhoeven. Echter, momenteel is er nog geen sluitende businesscase voor waterstof. Jongeneel: “Om dat te realiseren moet de juiste infrastructuur voor waterstof opgezet worden, moet er wet- en regelgeving komen vanuit de overheid die dit stimuleert en moet blijken dat waterstof zich qua actieradius en kilometrage kan meten met diesel.”


Want van diesel zijn we nog niet zo één, twee, drie af. “De sleutel ligt bij het aanbod van voertuigen”, vertelt Verhoeven. “Nu heb je diesel en een beetje LNG, als dat straks 80 procent waterstof is, dan gaat diesel er uiteindelijk wel uit. Ik hoop straks dat we rationele alternatieven hebben waardoor diesel niet meer nodig is. Dat duurt misschien nog even, maar we willen altijd voor de schoonst mogelijke optie gaan.”


Er ligt in elk geval druk om te verduurzamen op de sector, vertelt Sol. “Zowel vanuit de omgeving als vanuit de overheid zien we steeds meer druk om de CO2-uitstoot te reduceren. Op zoek naar andere oplossingen gaan we dus sowieso, want de vraag is er vanuit de consument, de verlader en de overheid. Daarom moeten we samen, zowel nationaal als in Europa, de dialoog aan om hulpprogramma’s op te zetten. Zo kunnen we samen verduurzaming in de transportsector realiseren.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles