European Media Partner

Samenwerken voor een veilige wereld

Een gezonde Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie is essentieel voor Nederland. Het levert niet alleen producten, banen en spin-offs, maar ook kennis en innovatie op in een sector die zich snel ontwikkelt. Dat is goed voor onze krijgsmacht, politie en brandweer. Maar veiligheid is ook een economische factor van betekenis, voor overheid, bedrijfsleven en burgers. Dagelijks horen we over IT-delicten zoals hacken, storingen, bedrijfsspionage, maar ook over geweld, aanslagen en onveilige omgevingen. Ook internationaal is de veiligheidssituatie meer gespannen dan eind vorige eeuw werd verwacht. West-Europa, ook Nederland, is thans bezig een forse investeringsslag te maken bij de krijgsmacht. Al met al zal de orderportefeuille van de Nederlandse industrie de komende jaren goed gevuld worden.

In Nederland leggen wij de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Dat wil de klant, dat wil ook de producent. In deze sterk concurrerende markt is Nederland hierdoor een relevante speler. Twee derde van de jaaromzet van deze Nederlandse bedrijven is export. In termen van werkgelegenheid gaat het om zo’n 180.000 mensen, van wie 25.000 specifiek voor defensie en veiligheid in de weer zijn. Tevens weerspiegelt deze industrie de Nederlandse ondernemersgeest. Het overgrote deel, 80%, is MKB en dat aandeel neemt toe.


Veiligheid en overheid zijn nauw met elkaar verweven. Niet alleen heeft de overheid de zwaardmacht, zoals dit alleenrecht op geweld wordt genoemd. Veiligheid vindt bovendien zijn voorwaarden en grenzen in wet- en regelgeving. Tegelijk hebben industrie en handel te maken met (internationale) concurrentie. Om dit specifieke aspect evenwichtig tot zijn recht te laten komen, hebben de ministeries van Defensie en van Economische Zaken & Klimaat 35 jaar geleden de NIDV opgericht, de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Best curieus, een overheid die een particuliere branchevereniging opricht, samen met de industrie. In dit geval dus uitdrukkelijk geen toezichthouder, maar een deskundig adres voor overheid en voor industrie om van dienst te zijn in die specifieke nationale en internationale omgeving van industriële veiligheidsvraagstukken.


Ook het huidige kabinet zet actief in op de bevordering van de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie. Dan gaat het niet alleen om de aanschaffingen van de krijgsmacht, de politie en de brandweer hier in Nederland, maar ook om ondersteuning door die diensten bij kansen voor de industrie, vooral op de internationale markt. Hier komt Europa ook steeds meer in beeld. De Europese Commissie heeft middelen vrijgemaakt die bedoeld zijn om de samenwerking binnen de Europese Unie op dit gebied te verbeteren. Het gaat om miljarden, maar het is vooral een uitdaging voor de kleinere landen, dus ook Nederland, om actief te zoeken naar samenwerking met andere Europese bedrijven. De twee grootste landen, Frankrijk en Duitsland, kunnen bilateraal natuurlijk een overheersende macht ontketenen. De Nederlandse industrie zal hier de Nederlandse overheid steeds nodig hebben. Het is ook daarom dat de NIDV zijn Europese oriëntatie momenteel stevig intensiveert. Samen met de krijgsmacht, politie en brandweer, werken wij zo aan een veiliger wereld.


Hans Hillen, Voorzitter stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.


Delen

Journalist

Related articles