European Media Partner

Samenwerken in de keten

Nederland beschikt over een sterke logistieke sector. Alle andere sectoren in ons land zijn in mindere of meerdere mate afhankelijk van de duizenden logistieke dienstverleners die hier actief zijn. In de loop van de jaren zijn we van een land dat zich voornamelijk richt op wegtransport getransformeerd naar een land dat veel meer gericht is op logistiek en het slimmer organiseren van onze goederenstromen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar veel sneller op dan vroeger en dan is de uitdaging voor bedrijven hun processen daarop continu aan te passen. 

Ketengerichte samenwerking is het centrale thema voor de toekomst, waarbij onder meer de toepassing van informatietechnologie de wereld van logistieke bedrijven fundamenteel zal veranderen. Opslag en transport worden onderdeel van een ‘hightech’-omgeving, waarbij bedrijven met multimodale oplossingen zich steeds meer toeleggen op een regiefunctie. Bestaande traditionele logistieke concepten maken plaats voor nieuwe innovatieve werkwijzen. De volgende generatie robotica, kunstmatige intelligentie, connected transport, datadelen, data-analyse en sensoren zijn de belangrijkste technologietrends die de huidige supply chain er langzaam maar zeker anders uit zullen laten zien. 


Een slimmere werkwijze
leidt in de praktijk ook tot nieuwe producten en nieuwe omgevingen. De realiteit is echter vaak dat wet- en regelgeving hierop achterlopen en innovaties in de weg kunnen staan. Of dat lagere overheden niet goed samenwerken of afstemmen waardoor er in de logistieke ketens over de regionale grenzen heen onwerkbare situaties (dreigen te) ontstaan. Wat dat betreft, is het een goede ontwikkeling dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs aan sciencebedrijf Matrixian de opdracht heeft gegeven om logistieke data van provinciale en stedelijke overheden te verzamelen en te ontsluiten om daarmee de integratie van verschillende transportplanningssystemen mogelijk te maken.   


Er is aan de andere kant ook nog veel te ontwikkelen binnen en tussen bedrijven. Er zijn er die vooroplopen, die druk bezig zijn met data en toepassingen van nieuwe technologie, maar er zijn ook nog heel veel bedrijven die wel weten dat er van alles gaande is maar nog niet weten wat ze er mee moeten doen. Toch zal iedereen mee moeten gaan in de vaart der volkeren. Want een ketengerichte samenwerking met gebruik van nieuwe technologieën is nodig voor een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering en logistieke sector. Zodat Nederland kan uitgroeien tot de green gateway to Europe.

Arthur van Dijk, Voormalig voorzitter Transport en Logistiek Nederland  


Delen

Journalist

Related articles