European Media Partner

Samenwerken aan water

Nederland staat momenteel voor een aantal uitdagingen wat betreft het water. Zo ontstaan er door de klimaatverandering enorme hoosbuien en een toenemend watertekort door extreem droge zomers. En dat zorgt voor problemen in veel sectoren. 

Zo gebruiken diverse industrieën veel water om in te zetten als koel-, spoel- of ketelwater. Denk bijvoorbeeld aan grootwaterverbruikers als de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en papierindustrie. “Om de industrie draaiende te houden moet de toestroom van water voor deze sector constant blijven”, vertelt Robin Vissers van de vakbeurs Aqua Nederland. “Als de trend zich voortzet zoals die er nu is wordt water steeds schaarser en is samenwerking tussen de verschillende sectoren hard nodig. En door samenwerking in de gehele watersector kan water veel slimmer worden ingezet.” “Zo wordt water in bepaalde productieprocessen ingezet om te koelen. Het water wat hiervoor wordt gebruikt hoeft niet altijd van hoge kwaliteit te zijn. Je zou hiervoor dus ook oppervlaktewater in kunnen zetten in plaats van drinkwater of het afvalwater kunnen hergebruiken. Een ander voorbeeld is water dat door een industrieel bedrijf zelf niet kan worden hergebruikt, maar zijn ‘buurman’, een ander industrieel bedrijf, kan dat misschien wel.”


Door de klimaatverandering komt ook de kwaliteit van het drinkwater in het geding. Vissers: “Het waterpeil wordt steeds lager door droogte en dat zorgt ervoor dat er een hoger concentraat van schadelijke stoffen in onze waterbronnen terecht komt. In Nederland en andere landen kijken we op dit moment hoe we droogte tegen kunnen gaan. Er wordt zelfs over nagedacht om geschoond afvalwater als bron voor drinkwater in te zetten, zoals dat ook in andere landen gebeurt. Naast oplossingen voor droogte moeten we zoeken naar manieren om het water na een hoosbui langer vast te houden. Dit kan onder andere door meer groen in steden aan te leggen of door het water te bufferen.”


In Rotterdam is er bijvoorbeeld een Waterplein gerealiseerd dat onder water komt te staan bij hevige regenval. Vissers: “Water van de bestrating en daken in de directe omgeving wordt via goten en leidingen naar het waterplein geleid. Dit water hoeft dan dus niet het riool in wat hierdoor niet overbelast kan raken. Het is daarnaast zonde om het regenwater in de riolering te laten stromen, terwijl je het water kunt vasthouden of hergebruiken. Denk aan groene daken of een regenton in je eigen tuin. Een groen dak vangt het regenwater niet alleen op, maar laat het water ook langzaam verdampen. Dit zorgt in droge zomers na een bui voor een verkoelend effect, zodat ook de hittestress binnen een stad wordt tegengaan.”


Samenwerkingen binnen de gehele watersector zijn van belang. “Medicijnresten in het water vormen bijvoorbeeld een groot probleem voor de ecologische waterkwaliteit en de drinkwaterbereiding. Dus is het belangrijk dat de waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten hun handen ineenslaan met de farmaceutische industrie om deze resten terug te dringen in het oppervlakte- en grondwater.” 


Er zijn al vele goede innovaties en initiatieven, besluit Vissers. “Men kan en moet van elkaar leren voor de stabiele toekomst van het water in Nederland. Daarom is een nationaal platform als Aqua Nederland zo belangrijk om kennis bij elkaar te brengen. Iedere sector heeft zijn eigen belang, maar het overstijgende belang omtrent een goede kwaliteit van ons water, zonder tekorten in de toekomst, moet voor iedereen in de watersector prioriteit nummer één zijn.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles