European Media Partner

Samen tegen voedselverspilling in Nederland

In 2009 formuleerde de Nederlandse overheid een nationale strategie en doelstelling: 20% minder voedselverspilling in 2015. Toen rond 2014 duidelijk was dat het ingezette beleid niet het gewenste effect zou hebben, bundelden een aantal Nederlandse bedrijven, sectororganisaties, kennisinstellingen en de overheid de krachten in een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking.

De insteek was om meer systemisch, collectief en doelgericht een Nationale strategie en actieplan te ontwikkelen en implementeren. Zo werd een ecosysteem ontwikkeld waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. In Samen Tegen Voedselverspilling werken bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden.


Inmiddels zijn tientallen initiatieven en projecten geïnitieerd door organisaties binnen het ecosysteem en zijn de eerste positieve signalen duidelijk zichtbaar. Zo blijkt de voedselverspilling bij de Nederlandse consument al een aantal jaren te dalen: in 2019 was deze 17% (7 kilogram per persoon) minder dan in 2016 en zelfs 29% (13,7 kilo) lager ten opzichte van 2013. Nederlanders verspilden in deze periode vooral minder brood, zuivel, groente en fruit.


Om deze dalende trend door te zetten startte Samen Tegen Voedselverspilling in 2019 een nationale consumentencampagne: Hoe #verspillingsvrij ben jij?, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve sociale norm ten opzichte van voedselverspilling. Hierbij zijn wetenschappelijke inzichten in drijfveren en mechanismen om consumentengedrag te veranderen vertaald naar concrete interventies. De campagne benut de tendens dat individuen zich eerder conformeren aan gewenst gedrag als dit aansluit bij wat mensen in hun naaste omgeving denken of doen. Naast generieke communicatie via de media over bijvoorbeeld de betekenis van houdbaarheidsdata, is een groep influencers ingezet om specifieke consumenten te bereiken binnen de doelgroep gezinnen met jonge kinderen. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren diverse interventies en innovaties doorgevoerd die consumenten ondersteunen om minder te verspillen. Zo helpen zij in toenemende mate consumenten slimmer voedsel te kopen, kopen of bewaren, zoals bijvoorbeeld door het verkleinen van portiegroottes van voorgesneden versproducten. 


Om het ecosysteem en de beweging verder uit te bouwen wordt in 2021 in de gemeente Meierijstad het Circular Food Center ontwikkeld. Waar starters en ondernemers; studenten en experts; stakeholders en bestuurders elkaar treffen om kennis, informatie en inspiratie op te doen. Dé plek waar conferenties, exposities en events zijn rond het thema voedselverspilling. Een internationale community - fysiek en digitaal - waar het borrelt en bruist van de nieuwe ideeën en initiatieven. Waar partners elkaar vinden en verbinden. En waar relevante nieuwe business- en verdienmodellen worden ontwikkeld. Waar zij kunnen zien en ervaren hoe op de fundamenten van het verleden en het heden wordt gebouwd aan een nieuw, slim en circulair ecosysteem. En waarmee Nederland een gidsland blijft voor de inrichting van het toekomstig gezond en verantwoord consumptie en productiesysteem.

Toine Timmermans, directeur stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Delen

Journalist

Related articles