Weekly News

Ir. L.J.J. (Leo) Kusters, Managing Director Urbanisation - TNO ARCHIEF

Samen leren is smart

Steden zijn levende organismen. Ze veranderen, ontwikkelen, groeien wereldwijd vooral. De mensen die er wonen en werken brengen letterlijk leven in de stad. Netwerken spelen daarin een belangrijke rol en in een stad komen deze bij elkaar. Sociale netwerken voor de ontmoeting en dialoog tussen mensen. Fysieke netwerken om mensen, goederen, energie en informatie te transporteren. En economische netwerken om bedrijvigheid mogelijk te maken en te innoveren. Met al die netwerken en bijbehorende stakeholders, is de stad een knooppunt dat zich verder uitstrekt dan de geografische grens van de stad. Begrippen als Randstad en Deltametropool benadrukken deze verwevenheid.

Deze stedelijke netwerken zijn in transitie. Ik zie een steeds sterkere vervlechting van de verschillende netwerken op alle niveaus. Zoals u ook verderop zult lezen in de verschillende andere artikelen, speelt digitalisering hierin een belangrijke rol. Of het nu gaat om het vergroten van de concurrentiekracht van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam of om het verbeteren van logistieke processen op Schiphol en de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Het zijn de informatienetwerken en de digitalisering die centraal staan. ‘Internet of Things’ (IoT) dringt ook binnen op stedelijk niveau. Niet langer gaat het alleen over een thermostaat in huis die verbonden is met het internet. Grote dingen zoals bruggen en ongrijpbare zaken zoals de luchtkwaliteit in een stad kunnen dankzij IoT in de permanent worden gemonitord. We staan daar nog aan het begin van die ontwikkeling, de mogelijkheden zijn groot en de resultaten niet zomaar binnen gehaald. En vooral de snelheid is hoog. Die innovatiesnelheid boeit me al jaren. Zelf had ik twee jaar geleden bijvoorbeeld nog nooit van ‘blockchain’ technologie gehoord, nu zie ik initiatieven om de toepassing in vele domeinen waaronder de logistiek te gaan verkennen. Opkomende technologieën die steeds sneller toegepast worden.

En tegelijkertijd blijft het van groot belang de mens in beeld te houden. Acceptatie van technologie is geen gegeven. De recent gepubliceerde Nationale Toekomstmonitor 2016 van STT laat zien dat maar ongeveer de helft van de Nederlanders vertrouwen heeft in de positieve bijdrage van technologie op onze toekomst. Gaat het wel goed als al die apparaten en netwerken zich gaan verknopen en systemen voor ons gaan denken en beslissen? Weet die automatisch rijdende auto het echt beter?

Een slimme stad, of Smart City, is in mijn beeld dan ook veel meer dan een digitale stad. Het gaat niet om zoveel mogelijk data uit zo veel mogelijk verschillende sensoren te verzamelen. Het gaat vooral om het zodanig combineren van data om dat het leidt tot informatie waar mensen beslissingen op kunnen nemen. Of dat nou ondernemers, ambtenaren, bestuurders of burgers zijn. In dat opzicht onderschrijf ik wat Carlo Ratti, hoofd van het ‘sensible city lab’ van MIT, recent zei over Smart Cities: de nadruk moet op de menselijke kant liggen, niet de technologie. Daarom is het van belang oog te hebben voor zowel het digitale netwerk, maar zeker ook de sociale en economische netwerken. In mijn ogen is de echte Smart City dan ook de stad die haar stakeholders snel laat leren.

Feit

Ir. L.J.J. (Leo) Kusters, Managing Director Urbanisation - TNO

Delen

Journalist

Related articles