European Media Partner

Risk- & Insurance Management is weer een vak geworden

De laatste jaren is het steeds belangrijker geworden voor bedrijven dat er wordt nagedacht over eventuele risico’s. Grote bedrijven zijn daar ook toe gedwongen doordat zij een risk paragraaf moeten meenemen in hun financieel verslag. Aan de hand van de eventuele risico’s kunnen bedrijven zich daarvoor verzekeren. 

Door COVID-19 zie je dat veel bedrijven in directe stress zijn geraakt en komt direct de vraag of er compensatie kan komen voor het bedrijf, vertelt Adri van der Waart, voorzitter van de NARIM, Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers. “Er is vooraf niet echt nagedacht over het risico van de COVID-19 pandemie. Een pandemie stond op nummer zestig van de risicolijst voor bedrijven. Dat geeft dus aan hoe reëel een pandemie als risico voor bedrijven was. Bedrijven moesten dus snel gaan schakelen en eerst omgaan met de acute stress die er heerste. Daarna kwam het belang van de medewerkers. Gaan zij thuiswerken of deels thuiswerken? Hoe kan dat worden gefaciliteerd?”


En hoe nu verder, aldus Van der Waart. “Men zal blijven thuiswerken, er zullen minder kantoren nodig zijn en er wordt nu nagedacht over wat te doen als er weer een pandemie uitbreekt of een tweede golf komt van COVID-19. Zo zijn er plannen voor een verzekeringscollectief, zodat de overheid niet nog een keer massaal moet bijspringen.” 


De afgelopen tien jaar is de verzekeringsmarkt alleen maar goedkoper geworden, gaat Van der Waart verder. “We noemen dat een zachte markt. De prijzen voor verzekeringen zijn goedkoper geworden, verzekeraars hebben vanwege concurrentie geen hoge premies durven vragen voor de verzekeringen”, volgens Van der Waart. “Nu zie je dat de verzekeringsmarkt hard wordt geraakt, het vermogen is gedaald en de rente nog steeds laag is.” Dat betekent nog steeds grote onzekerheid voor de verzekeraar, die door deze stress meer geld nodig heeft en daarom meer premie zal vragen, gaat Van der Waart verder. 


“Onrust in de markt betekent dus een premieverhoging en dat willen wij juist niet. Daar zit de stress in de markt en die laat zich lastig voorspellen.” 


“Wat en hoeveel je wilt verzekeren, is voor ieder bedrijf een andere afweging, en is afhankelijk van wat je nodig hebt. Aansprakelijkheid is de rode lijn in elk vakgebied. Wanneer bestuurders de juiste maatregelen tijdig nemen zijn de risico’s onder controle, nemen de bedreigingen af en kun je achteraf niet het verwijt krijgen dat je als bedrijf zijnde niets hebt gedaan.” 


Waar je de risico’s niet kunt voorkomen of zelf kan opvangen, dan denk je na over verzekeringen, besluit Van der Waart. “De laatste jaren was de markt eenvoudig en zijn de premies alleen maar goedkoper geworden. Dat is nu verleden tijd. Bedrijven moeten risico’s incalculeren en verzekeringen regelen, waar nodig. Maar de eenvoud is weg. Behalve premieverhogingen zien we ook verzekeraars afhaken, niet bereid om de risico’s te willen verzekeren dan wel de voorwaarden uithollen. Het is een puzzel geworden om de risico’s te beoordelen en op de juiste wijze te verzekeren. En daarmee is het riskmanagement weer een vak geworden.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles