European Media Partner

Risico versus Rendement

Voor u ligt een personal finance campagne vol met beleggingsmogelijkheden. Waar we van oudsher, maar ook door het Nederlands pensioenstelsel, eerder aan sparen dan aan beleggen dachten, verandert dit nu snel. Doordat pensioenen minder goudgerand worden, maar vooral door spaarrentes die tot – of zelfs onder – het nulpunt zijn gezakt.

Hierdoor gaan steeds meer mensen beleggen. De vraag is dan: waarin? Traditioneel zijn dat vastgoed en beursgenoteerde beleggingen zoals obligaties en aandelen, maar er zijn meer mogelijkheden en die zijn echt divers. Die diversiteit heeft twee gemeenschappelijke delers: de rendementsverwachting is hoger dan de nul procent op een spaarrekening en geen van de beleggingen onttrekt zich aan de wetmatigheid dat rendement en risico hand in hand gaan. En dan kom ik meteen bij het allerbelangrijkste punt dat u bij het lezen van alle mogelijkheden die geschetst worden, heel duidelijk voor ogen moet houden: hoe hoger de rendementsverwachting, hoe hoger het risico.


Alles wat u meer krijgt dan het zogenoemde risicovrije rendement – waarvoor in Europa meestal de rente op (Duitse) staatsleningen wordt genomen – is risico. En de rente op deze obligaties is op dit moment nul of negatief, afhankelijk van de looptijd. Alles wat u meer aan rendement krijgt, is een beloning voor het risico dat u loopt. Maar het is vaak moeilijk in te schatten hoe groot dit risico is. Risico kent verschillende vormen. Bij beleggen wordt vaak traditioneel gerekend met de standaarddeviatie, oftewel de beweeglijkheid van uitkomsten, als mate van risico. Voor een aantal beleggingen, zoals een goed gespreide aandelen- of obligatieportefeuille, is dat in mijn ogen een prima maatstaf. Het echte risico is dan dat je je geld nodig hebt op het moment dat de koersen laag staan, of dat je psychisch slecht met een ‘papieren’ verlies kunt omgaan. Wanneer je de tijd hebt, is het extra rendement een prima compensatie voor dit risico. Maar er zijn ook beleggingen of investeringen waarbij je je inleg wel volledig kwijt kunt raken en het verlies dus niet meer in de loop van de tijd kunt goedmaken. Hier geldt: hoe specifieker de belegging (en dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor het bezitten van één specifiek aandeel), hoe groter een dergelijk risico. De positieve kant is uiteraard ook dat rendementen veel hoger kunnen zijn. 


Voor beide soorten bovengenoemde risico’s geldt dat de historie aanwijzingen geeft voor de toekomst. Daarnaast verdient het aanbeveling om te kijken waar het toekomstige rendement vandaan moet komen. Is het de winstontwikkeling van een onderneming, zoals bij een aandeel? Is het schaarste, of is het puur vraag en aanbod? Ik raad u aan deze zaken rond risico en rendement in het achterhoofd te houden bij het lezen van dit magazine, zodat u kunt inschatten of een belegging bij u past. 


Veel plezier met lezen!


Bob Homan,  IEX Investment Influential 2020

Delen

Journalist

Related articles